Bártházi Eszter

Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Elméleti Nyelvészet Doktori Program

Kutatási terület
A topik jelenségének vizsgálata beszédaktusokon pragmatikai megközelítésben, a jelentés három szintjén: a mondat, a megnyilatkozás-típus, valamint a megnyilatkozás-példány szintjén.
Álláspontja szerint a topik egy igen összetett jelenség, amely a jelentés különböző rétegein különböző relevanciával bír. Célja annak feltérképezése, hogy a jelentés egyes szintjein a topiknak mely aspektusa ragadható meg, mik azok a tényezők, amelyek ezt befolyásolják, valamint annak vizsgálata, hogy a beszédaktusok egységén történő vizsgálat milyen újdonságot hozhat a topikra vonatkozó kutatások számára.

E-mail
eszter@barthazi.hu