Bártházi Eszter

tudományos segédmunkatárs
Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Elméleti Nyelvészet Doktori Program

kutatási terület:

a topik jelenségének vizsgálata beszédaktusokon pragmatikai megközelítésben, a jelentés három szintjén: a mondat, a megnyilatkozás-típus, valamint a megnyilatkozás-példány szintjén.

Álláspontja szerint a topik egy igen összetett jelenség, amely a jelentés különböző rétegein különböző relevanciával bír. Célja annak feltérképezése, hogy a jelentés egyes szintjein a topiknak mely aspektusa ragadható meg, mik azok a tényezők, amelyek ezt befolyásolják, valamint annak vizsgálata, hogy a beszédaktusok egységén történő vizsgálat milyen újdonságot hozhat a topikra vonatkozó kutatások számára.

honlaphttp://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/barthazi-eszter

e-mail: eszter@barthazi.hu