Borbély Anikó

Debreceni Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Elméleti Nyelvészet PhD-program
HuComTech Kutatócsoport

kutatási terület: Kutatási témámban a non-verbális kommunikáció vizsgálatára koncentrálok. Választásom azért a gesztusok kutatására esett, mert azok használata, megléte vagy éppen hiánya elősegítheti a nyelvelsajátítást. Azonban a non-verbális gesztusok megismerése nemcsak a nyelvészet számára fontos.Társadalmilag olyan kérdést vet fel, melynek kutatása segítséget jelentene sok handicappel élőnek kommunikációs rendellenességeik javításában. Magyarországon ugyanis a handicappel élők igen nagy aránya képtelen az egyik modalitásával kompenzálni a másikat. Az általam vizsgálni kívánt terület a gesztuskutatás, mint alapkutatás és alkalmazási területeinek határán foglal helyet. Alapkutatás, mert fontos olyan tudományterületek számára, mint a pszicholingvisztika, a nyelvészeti és a kognitív pragmatika, de olyan területekkel is találkozik, mint a klinikai nyelvészet, azon belül a klinikai pragmatika, a kommunikációs készségfejlesztés és a rehabilitáció.

e-mail: borbani16@gmail.com