Csatár Péter

egyetemi adjunktus, PhD
Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék

kutatási terület: A metafora és a figuratív nyelvhasználat pragmatikája; a metaforikus kifejezések szerepe a diskurzus koherenciájának megteremtésében; a fordítás és tolmácsolás pragmatikai kérdései.

honlaphttp://gi.unideb.hu/rolunk/tanszekek/nemet-nyelveszeti-tanszek/

e-mail: csatar.peter@arts.unideb.hu