Dér Csilla Ilona

egyetemi docens, PhD
Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely

Kutatási terület
A diskurzusjelölők kategóriájának elméleti vonatkozásai mellett elsősorban e jelölők spontán beszédbeli változatai érdeklik. Két nagy csoportjukra koncentrál: a beszélőváltásban szerepet játszó diskurzusjelölőkre, valamint a látszólag funkciótlannak tűnő, sokszor stigmatizált és ezért töltelékszónak és/vagy hezitációnak minősített alakulatokra, az utóbbiak szisztematikus viselkedését igyekszik megmutatni.

Honlap
http://www.dercsilla.hu

E-mail
csillader@gmail.com