Domonkosi Ágnes

főiskolai tanár
Eszterházy Károly Főiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Kutatási terület
Nyelvi udvariasság, társas deixis, megszólítások, a tegező és nemtegező formák használati kérdései, szabályszerűségei.
Alakzatok a pragmatikában: a pragmatika szerepe az alakzatként hagyományozódó nyelvi megoldások értelmezésében.
Metonimikusság a diskurzusban, a metonímia mint következtetési séma.

E-mail
dagnes@ektf.hu