Domonkosi Ágnes

főiskolai tanár
Eszterházy Károly Főiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék

  • Nyelvi udvariasság, társas deixis, megszólítások, a tegező és nemtegező formák használati kérdései, szabályszerűségei.
  • Alakzatok a pragmatikában: a pragmatika szerepe az alakzatként hagyományozódó nyelvi megoldások értelmezésében.
  • Metonimikusság a diskurzusban, a metonímia mint következtetési séma.

publikációk: mnyelv.ektf.hu/oktatok/domonkosi_agnes/publikaciok

e-mail: dagnes@ektf.hu