Figuratív nyelvhasználat

  • Csatár Péter
    egyetemi adjunktus, PhD
    Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék