Fordítás

  • Csatár Péter
    egyetemi adjunktus, PhD
    Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék
  • Somodi Júlia
    egyetemi tanársegéd
    Károli Gáspár Református Egyetem, Japanológia Tanszék