Kaba Ariel

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Interkulturális nyelvészet program

Kutatási terület
A kutatásom célkitűzése, hogy egy új paradigmát nyújtson a kommunikációtan és a nyelvtudomány számára; olyat, amely képes értelmezni a kommunikáció egészét, és adekvát magyarázatot nyújt korunk (kommunikáció-)kihívásaira. Eképpen a naiv nyelvhasználótól kezdve a kutatóig, a mindennapoktól kezdve, az oktatáson keresztül, a tudományig, az élet valamennyi területén elméletben és gyakorlatban is hasznos teóriát, illetőleg eszköztárat állítok elő.
A kiterjesztett kommunikáció elméleti keretén belül, s ennek módszertanával vizsgálódom, a populáris kultúra produktumainak tükrében. Az elemzés fókusza tehát a virtuális kommunikáció és a benne fellelhető meta-kommunikáció (vs. metakommunikáció), illetve a kommunikáció attribútumai, például a karakter.
A vizsgálati korpusz statikus és dinamikus médiumokon alapul (vs. média), és főleg a koreai, a japán, az angol és a magyar nyelvet integrálja.

Publikációk
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10058365

E-mail
kabariel@caesar.elte.hu