Németh T. Enikő

egyetemi docens, a nyelvtudomány kandidátusa
Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék
MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, Szegedi Munkacsoport
HuComTech Kutatócsoport

kutatási témák

  • Nyelvelmélet: nyelvtan és pragmatika viszonya.
  • Pragmatika: a beszédaktuselmélet legújabb fejleményei, neo-grice-i pragmatika, kognitív pragmatikák (moduláris és relevanciaelmélet), az implicit argumentumok előfordulási és azonosítási lehetőségei a magyarban, intenciók a nyelvhasználatban, a nyelvhasználat különböző formái, a nyelvhasználat elvei.
  • Diskurzuselemzés: a beszélt nyelvi diskurzusok megnyilatkozáspéldányokra tagolása, diskurzusjelölők, a diskurzusok pragmatikai koherenciája.

honlaphttp://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/nemetht

publikációkhttps://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10006150

e-mail: nemethen@hung.u-szeged.hu