Szalai Andrea

PhD, tudományos munkatárs
MTA Nyelvtudományi Intézet, Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály

Kutatási terület
Jelenleg a romani nyelvvel kapcsolatos beszélői és kutatói nyelvi ideológiákat vizsgálom. Két évet töltöttem romani anyanyelvű gábor roma közösségekben antropológiai nyelvészeti terepmunkával. Disszertációmban két, a romák közötti interakcióban gyakori diszkurzív forma pragmatikai és társas szerepét, és az azzal kapcsolatos metapragmatikai ideológiát elemeztem, különös tekintettel annak gender-aspektusaira.

Honlap
http://www.nytud.hu/oszt/neuro/szalai/cv.html

E-mail
szalaia71@gmail.com, szalai.adrea@nytud.mta.hu