Szücs Márta Zita

egyetemi tanársegéd
Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Kutatási terület
PhD disszertációm témája a nem szó szerinti nyelvhasználat - a célzás, a metafora és az irónia - megértésének kognitív (tudatelmélet, munkamemória), nyelvi (nyelvtani megértés és szókincs) és metapragmatikai összefüggéseinek feltárása tipikusan fejlődő 4-7 éves gyermekek körében.

Honlap
http://mnyelv.szte.hu/Szucs.html

Publikációk
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10018919

E-mail
szucsmarta@gmail.com