Tarr Tünde Borbála

SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Orosz Nyelvészeti PhD-program

Kutatási területe a demonstratívumi eredetű diskurzusjelölők, különös tekintettel az orosz nyelvre

e-mail: ttb2002@gmail.com