Vaskó Ildikó

egyetemi adjunktus, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet, Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke

Kutatási terület
Pragmatika: különösen a pragmatikai jelölők, a pragmatika jelentősége a nyelvoktatásban, a pragmatikai partikulák szerepe az idegennyelv-oktatásban, interkulturális pragmatika, interkulturális kommunikáció
lexikográfia
skandináv nyelvészet és kultúra
fordítás, fordítás és relevancia

Honlap
http://svea.elte.hu

E-mail
vasko.ildiko@btk.elte.hu