Vaskó Ildikó

egyetemi adjunktus, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet, Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke

kutatási terület:

  • Pragmatika: különösen a pragmatikai jelölők, a pragmatika jelentősége a nyelvoktatásban, a pragmatikai partikulák szerepe az idegennyelv-oktatásban, interkulturális pragmatika, interkulturális kommunikáció
  • lexikográfia
  • skandináv nyelvészet és kultúra
  • fordítás, fordítás és relevancia

honlaphttp://svea.elte.hu

e-mail: vasko.ildiko@btk.elte.hu