Vecsey Zoltán

tudományos munkatárs, PhD
MTA-DE Elméleti Nyelvészet Kutatócsoport, Szegedi Munkacsoport

kutatási témák: A Kertész András által vezetett kutatócsoport egy olyan tudományelméleti modell kidolgozását tekinti feladatának, amely a nyelvészeti kutatómunkában alkalmazott adattípusok szerkezetéről, megbízhatóságáról és kombinálhatóságáról ad átfogó képet. Jelenleg e modell lehetséges kiterjesztését vizsgálom a következő három szakterületen: (i) az indexikus kifejezések szemantikája és pragmatikája, (ii) a határozatlan extenziójú predikátumok és (iii) az episztemikus lehetőséget kifejező állítások elméletei.

honlaphttps://sites.google.com/site/zoltanvecseyhomepage/

e-mail: vecseyz@freemail.hu