Veres-Guspiel Agnieszka

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola

Kutatási terület
Veres-Guspiel Agnieszka a krakkói Jagelló Egyetem Magyar Tanszékén szerzett MA diplomát, jelenleg harmadéves doktorandusz az ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskoláján, és a Kognitív nyelvészet alprogram keretében a személyközi viszonyok nyelvi jelölését kutatja. Ezen kívül kutatásiban a személyközi viszonyok jelölésének elkerülési stratégiáival-, a stratégiai udvariassággal-, az indirektség és udvariasság összefüggésével-, valamint a térbeli viszonyok hatásával az udvariasságra foglalkozik. Empirikus vizsgálatait lengyel és magyar anyanyelvűeknél valamint magyarul tanuló lengyeleknél is folytat, így összehasonlító jellegűeknél fogva nem csak az elméletek fejlesztésnél, hanem a gyakorlatban is hasznosíthatóak, például: a magyar, mint idegen nyelv tanításánál is.

E-mail
agnieszkaguspiel@yahoo.co.uk