Oktatók

Az Általános Nyelvészeti Tanszék oktatói

dr. Németh T. Enikő

tanszékvezető egyetemi tanár

 

dr. Ivaskó Lívia

egyetemi docens

dr. Németh Zsuzsanna

egyetemi adjunktus

dr. Szécsényi Tibor

egyetemi adjunktus

Külső oktatók

 • Árvay Anett
  egyetemi adjunktus
  Hungarológiai Központ
 • Bakró-Nagy Marianne
  egyetemi tanár
  Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
 • Bibok Károly
  egyetemi docens
  Szláv Filológiai Tanszék
 • Nagy C. Katalin
 • tudományos munkatárs
  MTA-SZTE-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport
 • Szeverényi Sándor
 • egyetemi adjunktus
  Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
 • Vecsey Zoltán
  tudományos munkatárs
  MTA-SZTE-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport
 • Vincze Veronika
  tudományos segédmunkatárs
  MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport
 • Zsigri Gyula
  egyetemi docens
  Angol Tanszék