ÉRDEKES NYELVÉSZET

cover

Szerkesztette
Szeverényi Sándor és Szécsényi Tibor

Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudomány Tehetségműhely
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Általános Nyelvészeti Tanszék

Kiadja a JATEPress
Szeged, 2015

Felelős kiadó: Szőnyi Etelka

Jelen kiadvány megjelenését „A tehetség értékének kibontakoztatása a Szegedi Tudományegyetem kiválósága érdekében” című, TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0006 azonosítószámú projekt támogatja.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ISBN 978-963-315-252-2

Előszó

2012 és 2013 tavaszi szemeszterében Érdekes nyelvészet címmel szabadon választható kurzust hirdetett a Szegedi Tudományegyetemen a Magyar Nyelvészeti Tanszék, az Általános Nyelvészeti Tanszék, valamint a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék. A kurzusok célja az volt, hogy a nyelvészetet közelebb hozza a tőle ódzkodó egyetemi hallgatókhoz. A szervezők úgy gondolták, hogy ez leginkább akkor lehetséges, ha minden előadást más kutató, oktató tart, és arról beszél, amiről akar: ekkor tud legjobban kibontakozni, ekkor látható leginkább, hogy a nyelvész is ember, és imádja, amit csinál. Ez lehetett az illető szűkebb szakterületének áttekintése különös tekintettel a legújabb eredményekre, volt, aki saját kutatásairól számolt be.

A két félév során közel húsz előadás hangzott el, a három tanszék oktatói mellett más intézményekből is hívtunk meg kutatókat. Az előadások a nyelvtudomány legkülönbözőbb területeit érintette a pragmatikától kezdve a nyelvtörténeten át a finnugrisztikáig. Kötetünkbe az előadások fele fért bele, melyet reményeink szerint nem csak a nyelvészet szakos egyetemisták, szakemberek fognak olvasni, forgatni, hanem az érdeklődő „nagyközönséghez” is el fog jutni. Mert a nyelvészet érdekes.

TARTALOM

Bakró-Nagy Marianne
A nyelvi tabu

Forgács Tamás
„Közmondás nem hazug szólás”

Kozmács István
Finnugor nyelvrokonság egykor és most

Maleczki Márta
A nyelvek és a gondolkodás logikái

Nagy Zoltán
Szibéria néprajza és a város

Nemesi Attila László
„Te, figyelj, haver! Képzeld el…”

Sipőcz Katalin
Testi kalandozások, avagy mire jók a testrésznevek?

Szabó Tamás Péter
Kutatói ideológiák és a személyes bevonódás dilemmája „terepen”

Szécsényi Krisztina
Újszülött nyelvújítók

Szécsényi Tibor
Van-e a nyuszinak sapkája?

Szeverényi Sándor
Rendkívül rövid bevezetés a dokumentációs nyelvészetbe