Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Könyvismertetés: Attila Péteri: Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen (Jelentés és Nyelvhasználat 4, 2017)

Jelentés és NyelvhasználatJelentés és Nyelvhasználat, a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék online folyóirata recenziót jelentetett meg

Attila Péteri: Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen

című könyvéről.

Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik 4. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2015. 221 pp. ISBN 978-3-631-65927-4.

A könyvismertetőt Dér Csilla Ilona készítette.

Az ismertetés elérhető a folyóirat honlapján: http://www.jeny.szte.hu/jeny/JENY-2017-DerCSI

Szövegtani kerekasztal

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a

Műfaj és/vagy szövegtípus

Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban

című kerekasztal-beszélgetésre.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvényén a szövegtipológia aktuális kérdésfelvetéseit tárgyaljuk az elmélet és az empíria összhangjában. Az ülés során előadások és az azokhoz fűződő hozzászólások mutatják be a szövegek kategorizálásának lehetőségeit, e kategóriák, illetve sémák megismerésbeli szerepét, továbbá a kategorizálás jelentőségét a nyelv jelenségeinek szövegközpontú kutatásában.
A rendezvény jellegéből adódóan az előadások utáni beszélgetésben a hallgatóság aktív részvételére is számítunk.

Pragmatika kerekasztal

Az MTA Nyelvtudományi Intézet, a Pragmatika Centrum és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatika tagozata szervezésében

Pragmatika kerekasztal

Időpont: 2017. május 12.
Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem

Program

14:30–16:00

  • Köszöntő
  • Kiefer Ferenc: Definiálható-e a pragmatika?
  • Varga Mónika: Boszorkányosan fenyegető beszédaktusok: történeti, pragmatikai elemzés
  • Kálmán László: Van-e lényeg a felszín alatt?
  • Szalai Andrea: Hogyan lehet egy átok udvarias? A kínálás pragmatikája a romani interakcióban

16:00–16:15 szünet

16:15–17:15

  • É. Kiss Katalin: Skaláris implikatúra vagy az értelmezési tartomány korlátozása? Hogyan értelmezik a gyerekek a számnévi kvantorokat?
  • Molnár Cecília Sarolta: A kérdő mondatok használatának tanulmányozása kísérleti pragmatikai módszerekkel
  • Németh T. Enikő: A Pragmatika Centrum hírei

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!