Pragmatika kerekasztal 2020: A lexikai pragmatika Magyarországon (2000-2020)

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata,
a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és
az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszéke

2020. október 2-án (pénteken) 10 órától online formában

rendezi meg a Pragmatika kerekasztal soron következő konferenciáját:

A lexikai pragmatika Magyarországon (2000–2020)

10:00–10:10 Megnyitó – Bibok Károly (a konferencia elnöke és szervezője)

10:10–10:25 Alberti Gábor – Szabó Veronika – Szeteli Anna – Farkas Judit (PTE): A szintaxis a szemantikák szolgálatában (diasor)

10:25–10:40: Bibok Károly (SZTE): A szójelentés és az enciklopédikus tudás viszonya a lexikai pragmatika nézőpontjából (diasor)

10:40–10:55 Vaskó Ildikó (ELTE): Majd később, esetleg azután...: Az idő kifejezésének lexikai pragmatikai megközelítése

10:55–11:10 Szabó Martina Katalin – Bibok Károly (SZTE): Újabb adalékok a negatív emotív elemek lexikai reprezentációjának problémájához (diasor)

11:10–11:20 Szünet

11:20–11:35 Tóth Enikő – Csatár Péter (DE): A főnévi mutató névmások pragmatikai vizsgálatának főbb tanulságai (diasor)

11:35–11:50 Gyuris Beáta (MTA NYTI, ELTE): Az -e kérdő partikula: szótári tétel és diskurzuspragmatikai jelentés

11:50–12:05 Furkó Péter (KGRE): A diskurzusjelölők automatizált annotálása szemantikai mezők mentén (diasor)

12:05–12:30 Vita

12:30–12:45 Németh T. Enikő (SZTE): Beszámoló az elmúlt időszakról és a jövőbeli tervekről

Az előadás-kivonatok megtalálhatók a Pragmatika Centrum honlapján (http://ling.bibl.u-szeged.hu/pragmatika/).

Az eseményhez a következő linken lehet kapcsolódni:
https://us02web.zoom.us/j/82960079167
Meeting ID: 829 6007 9167
Passcode: 574424