Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

Szövegtani kerekasztal

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a

Műfaj és/vagy szövegtípus

Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban

című kerekasztal-beszélgetésre.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság rendezvényén a szövegtipológia aktuális kérdésfelvetéseit tárgyaljuk az elmélet és az empíria összhangjában. Az ülés során előadások és az azokhoz fűződő hozzászólások mutatják be a szövegek kategorizálásának lehetőségeit, e kategóriák, illetve sémák megismerésbeli szerepét, továbbá a kategorizálás jelentőségét a nyelv jelenségeinek szövegközpontú kutatásában.
A rendezvény jellegéből adódóan az előadások utáni beszélgetésben a hallgatóság aktív részvételére is számítunk.

A rendezvény helye és ideje:
ELTE BTK Gombocz Zoltán terem; Budapest, Múzeum krt. 4/A, fsz. 047.
2017. május 30. 16:00 óra

Felkért előadók:

  • Tolcsvai Nagy Gábor
  • Tátrai Szilárd
  • Hámori Ágnes
  • Schirm Anita

Felkért hozzászólók:

  • Kocsány Piroska
  • Andor József
  • Csatár Péter

Szervezők: Kuna Ágnes és Simon Gábor