Bibok Károly

egyetemi docens, a nyelvtudomány kandidátusa
Szegedi Tudományegyetem, Orosz Filológiai Tanszék
MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, Szegedi Munkacsoport

kutatási terület: lexikai pragmatika, amelynek koncepcióját a kétszintű konceptuális szemantika, a konstrukcionista elképzelések és a relevanciaelmélet kritikai értékelése során alakította ki 

kutatási témák:

  1. magyar és orosz igék, főnevek alulspecifikált lexikai-szemantikai reprezentációja
  2. ezen reprezentációk interakciója az enciklopédikus tudással és a kontextuális információval a megnyilatkozás jelentésének megkonstruálásában
  3. a konstrukcionális és a kontextuális jelentés – a poliszémia új értelmezései
  4. a kontextusok típusai és a konceptuális/pragmatikai interpretáció módjai
  5. grammatika és pragmatika interakciója
  6. tudomány-módszertani reflexió a fenti kérdésekre a plauzibilis érvelés keretében

honlaphttp://szlav.u-szeged.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=61

e-mail: kbibok@lit.u-szeged.hu