Bódog Alexa

Debreceni Egyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Kutatási terület
Jelenlegi kutatási területem az intencionalitás szerepe a nyelvhasználatban. Ezen a témán belül filozófiai és a klinikai pragmatikát érintő elméleti alapproblémák, valamint kutatásmódszertani kérdések foglalkoztatnak: (a) hogyan járulnak hozzá a beszélői intenciók a különböző jelentések kialakításához, (b) hogyan határozható meg a beszélői intenciók és a kontextus viszonya, (c) hogyan elemezhetők a beszélői intenciók a társalgás szintjén, (d) milyen szinten tehető átjárhatóvá egymás számára a filozófiai elköteleződésű elméletek intencionalitás- felfogása, valamint a beszélői intenciókat egészen más szempontból használó klinikai szemlélet(ek).

E-mail
alexa.bodog@gmx.de