Csontos Nóra

egyetemi adjunktus, PhD
Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
DIAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely

Kutatási terület
A pragmatikai szemléletmódnak a történetiségben való alkalmazása a funkcionális kognitív nyelvészet felvetéseit érvényesítve, a történeti pragmatika elméleti és módszertani kérdései, a magyar nyelvi tevékenység alakulástörténeti vizsgálata elsősorban a megértés és az értelmezés folyamatára, a történetileg változó tapasztalati tér feldolgozására, a tapasztalati térben zajló konceptualizációra, illetve a nyelvi konstruálásra koncentrálva; a medialitás hatása a nyelvi tevékenység alakulására, ehhez kapcsolódóan az írásjelek alakulástörténetének pragmatikai megközelítése; a perspektivizáció (elsősorban az idézés) pragmatikai/kognitív szemantikai vizsgálata; a filozófiai hermeneutika, illetve a recepcióelmélet, valamint a fenomenológia háttérfelvetéseinek bevonása a történeti pragmatikai/szemantikai vizsgálatokba.

Honlap
http://www.kre.hu/btk/index.php/csontos-nora

E-mail
csontosnora@gmail.com