Megalakult a Pragmatika Centrum

Pragmatika Centrum
Országos Kutatóközpont

Alapítás ideje: 2012. október 11.

Alapítás helye: Pragmatikai kutatások Magyarországon – folytatás. Kerekasztal-beszélgetés. SZTE, BTK, Kari Tanácsterem, Szeged, Egyetem u. 2.

Alapítók: Szegedi Tudományegyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, MTA Nyelvtudományi Intézete, Károli Gáspár Református Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola pragmatikával foglalkozó jelenlévő kutatói:

Abuczki Ágnes (DE BTK), Andrási Krisztina (SZTE BTK Elméleti Nyelvészet), Angelova Visha (SZTE BTK), Balázs Patrícia (SZTE BTK Elméleti Nyelvészet), Bártházi Eszter (SZTE BTK Elméleti Nyelvészet), Bibok Károly (SZTE BTK Szlavisztika), Bódog Alexa (DE BTK), Borbély Anikó (DE BTK), Csatár Péter (DE Germanisztika Intézet), Csontos Nóra (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék), Domonkosi Ágnes (EKF BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék), Furkó Péter (DE BTK), Ivaskó Lívia (SZTE BTK Médiatudományi Tanszék), Kiefer Ferenc (MTA Nyelvtudományi Intézet), Koczogh Helga Vanda (DE BTK), Komlósi Boglárka (SZTE BTK Elméleti Nyelvészet), Komlósi László Imre (PTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék), Kondacs Flóra (SZTE BTK magyar MA), Kovács Csilla (SZTE BTK nyelvtechnológia szak), Lengyel Zsuzsanna (SZTE BTK Elméleti Nyelvészet), Lévai Ákos (SZTE BTK nyelvtechnológia szak), Maleczki Márta (SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék), Nagy Katalin (SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék), Nemesi Attila László (PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet), Németh T. Enikő (SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék), Németh Zsuzsanna (SZTE BTK Elméleti Nyelvészet), Pap Andrea (ELTE BTK), Pekár Enikő (SZTE BTK elméleti nyelvészet MA), Schirm Anita (SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék), Simkó Katalin Ilona (SZTE BTK nyelvtechnológia szak), Suszczyńska Małgorzata (SZTE BTK IEAS), Szécsényi Krisztina (SZTE BTK IEAS), Szécsényi Tibor (SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék), Szili Katalin (ELTE BTK), Szűcs Márta Zita (SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék), Tarr Tünde Borbála (SZTE BTK Orosz Nyelvészet), Tátrai Szilárd (ELTE BTK), Tóth Alinka (SZTE BTK Elméleti Nyelvészet, ÁOK Neurológiai Klinika), Varga Viktor (SZTE BTK nyelvtechnológia szak), Vaskó Ildikó (ELTE BTK Skandinavisztika), Vecsey Zoltán (MTA-DE Elméleti Nyelvészet Kutatócsoport), Zsura Fruzsina (SZTE BTK elméleti nyelvészet MA)

Előzmények: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti és Magyar Nyelvi Szakosztályai közös rendezésében Németh T. Enikő (SZTE) és Tátrai Szilárd (ELTE) Pragmatikai kutatások Magyarországon címmel kerekasztal-beszélgetést szervezett 2012. május 15-én az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtárában (Budapest, Múzeum krt. 4/A, 2. em.). A beszélgetés felkért résztvevői voltak: Andor József (PTE), Bódog Alexa (DE), Csontos Nóra (KRE), Furkó Péter (DE), Gyuris Beáta (MTA NYTI), Ivaskó Lívia (SZTE), Nemesi Attila László (PPKE), Németh T. Enikő (SZTE), Szili Katalin (ELTE), Tátrai Szilárd (ELTE). A beszélgetés közvetlen célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a Magyarországon pragmatikával foglalkozó kutatóknak arra, hogy szélesebb szakmai közönség előtt beszéljenek pragmatikafelfogásukról, röviden bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással a pragmatika magyarországi jövőjéről alkotott elképzeléseiket. A kerekasztal-beszélgetés távlati célja pedig az volt, hogy szorosabb együttműködést indítson el a különböző kutatóhelyeken, egyetemeken pragmatikával foglalkozó kutatók között. A felkért hozzászólások után nyílt fórum kezdődött a kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek és a jelenlévő közönségnek a közreműködésével. A fórumon megfogalmazódott az igény, hogy legyen folytatása a kerekasztal-beszélgetésnek, induljon el egy nyílt, minden nyelvész és érdeklődő számára látogatható pragmatikai összejövetel-sorozat, amely előadásokat, vitákat, kerekasztal-beszélgetéseket, könyvbemutatókat, konferencia-beszámolókat, konferenciákat stb. foglalhat magában, továbbá szerveződjön meg a pragmatikai szakmai közösség.

A Pragmatika Centrum megalapítása: A 2012. május 15-i budapesti pragmatikai kerekasztal-beszélgetés folytatásaként Németh T. Enikő (SZTE, Általános Nyelvészeti Tanszék) 2012. október 11-re, Szegedre újabb pragmatikai kerekasztal-beszélgetést hívott össze. Az összejövetelen először Németh T. Enikő beszélt arról, hogyan kezdődtek el a szegedi egyetemen a pragmatikai kutatások, illetve mikor és milyen formában került be a pragmatika pragmatikai tárgyú (nem feltétlenül a pragmatika nevet viselő) kurzusok oktatásával az egyetemi képzés különböző szintjeire, illetve arról, hogy jelenleg milyen pragmatikai kutatások folynak a Szegedi Tudományegyetemen. Majd két előadás következett két, Szegeden művelt, szűkebb pragmatikai területről. Ivaskó Lívia (SZTE, Médiatudományi Tanszék) az elméleti és kísérletes pragmatikai kutatások szükségszerű összekapcsolódásáról és szegedi lehetőségeiről, eredményeiről beszélt összevetve a nemzetközi trendekkel, Suszczynska Malgorzata pedig angol nyelvű előadásában az udvariasság és udvariatlanság kutatásának néhány aktuális problémáját tárgyalta a Vasfüggöny mögötti, Közép-kelet európai országokra, ezen belül Magyarországra összpontosítva. Az előadások után nyílt fórum és ötletbörze kezdődött a jelenlévők részvételével arról, hogy hogyan szervezzék magukat szakmai közösséggé, milyen szervezeti keretek között milyen együttműködési lehetőségeket látnak, milyen információs csatornákat építsenek ki. Ezen beszélgetés közben jelentette be Németh T. Enikő a Pragmatika Centrumnak mint országos kutatóközpontnak a megalapítási szándékát. A jelenlévők egyhangúlag támogatták a Pragmatika Centrum létrehozását.

A Pragmatika Centrum céljai:

  • létrehozni egy kutatói adatbázist, amely tartalmazza a pragmatika iránt érdeklődő kutatók, kutatócsoportok témaleírásait, publikációs listáját és elérhetőségét,
  • létrehozni egy könyv- és folyóirat-adatbázist, amely tartalmazza a Magyarországon elérhető pragmatikai tárgyú könyvek és folyóiratok listáját és elérhetőségük adatait,
  • létrehozni egy levelezőlistát, amelyen keresztül pragmatikai tárgyú híreket lehet közölni,
  • teret biztosítani a pragmatikával foglalkozó kutatóknak kutatási együttműködések kezdeményezésére,
  • vetésforgószerűen évente legalább egy szakmai összejövetelt szervezni a különböző egyetemeken, ill. kutatóhelyeken.

Magyar nyelvű online szemantika/pragmatika folyóirat: Maleczki Márta, Németh T. Enikő és Szécsényi Tibor szerkesztésében az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszéke és az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Doktori Programja magyar nyelvű, online, lektorált folyóiratot indít 2014-ben. A folyóirat célja, hogy gyors publikációs lehetőséget biztosítson a témába illő kutatásoknak, tapasztaltabb és kezdő kutatóknak egyaránt.

Konferenciasorozat indítása szemantika/pragmatika témakörben: Az első konferenciát 2014-ben Maleczki Márta, Németh T. Enikő és Szécsényi Tibor szervezi az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszéke és az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Doktori Programja támogatásával. Mivel e hiánypótló konferencia kifejezetten szemantikai és pragmatikai témájú előadásoknak nyújt teret, ezért e területek szakembereitől azonnali, hozzáértő reflexiókat kaphatnak az előadók, a hallgatóság pedig közvetlen forrásból értesülhet a legfrissebb hazai kutatási irányokról.

Pragmatika Tagozat: A Pragmatika Centrum mellett a Magyar Nyelvtudományi Társaságban Pragmatika Tagozat megalakítását kezdeményeztük. A Pragmatika Tagozat létrehozásának célja, a pragmatikai kutatások integrálása a Magyar Nyelvtudományi Társaságba, évente két-három előadáson keresztül a magyarországi pragmatikai kutatások szélesebb körben való bemutatása.

A Pragmatika Centrum honlapját az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszéke gondozza Szécsényi Tibor közreműködésével. A honlap címe: http://ling.bibl.u-szeged.hu/pragmatika/

Kapcsolat, információ, feliratkozás a levelezőlistára,  jelentkezés: pragmatikacentrum@gmail.com

Szeged, 2012. december 17.

Németh T. Enikő, Szécsényi Tibor, Tátrai Szilárd