Horváth Péter

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kutatási terület: Történelemről szóló narratív szövegek vizsgálata funkcionális kognitív nyelvészeti keretben. A kutatás elsődleges célja annak megválaszolása, hogy a történelem szereplőinek (pl. Napóleon, Oroszország, angol hadsereg) a nyelvi reprezentációját milyen sémák motiválják a szöveg mikro-, mezo- és makroszintjén. A kutatás a kognitív nyelvészeti megközelítésből adódóan a grammatikai, szemantikai és pragmatikai szempontokra egyaránt hangsúlyt fektet.

e-mail: horvathpeti99@gmail.com