Nagy C. Katalin

tudományos segédmunkatárs
MTA-DE Elméleti Nyelvészet Kutatócsoport Szegedi Munkacsoport

kutatási terület: Nagy (C.) Katalin történeti pragmatikával foglalkozik, eddig elsősorban a katalán összetett múlt kialakulását vizsgálta történeti pragmatikai szempontból. Ezen kívül, (mint a debreceni és szegedi egyetem közös elméleti nyelvészeti kutatócsoportjának tagja) a történeti pragmatikai módszertan kérdéseit vizsgálja, úgymint a történeti pragmatika adatai és módszerei, különös tekintettel a kontextus szerepére és értelmezéseire a történeti pragmatikában. A jövőben a történeti beszédaktus-kutatás területén is kíván kutatásokat folytatni.

publikációk:

Idegen nyelvű tudományos cikkek

 • Nagy Katalin: Contribución a la historia de las perífrasis ir a + infinitivo y anar + infinitiu - Una aproximación pragmática. In: Anderle Ádám (szerk.), Acta Hispánica IX. Hungaria, Szeged, 2004, 81-92. http://www.hispanisztikaszeged.hu/images/actahispanica/acta9.pdf
 • Nagy C. Katalin: Aspecto verbal en la evolución de la construcción catalana „anar + infinitiu”. In: Berta Tibor (szerk.): Acta Hispánica XIII. Hungaria, Szeged, 2008, 75-96. http://www.hispanisztikaszeged.hu/images/actahispanica/acta13.pdf
 • Nagy C. Katalin: Data in historical pragmatics: A case study on the Catalan periphrastic perfective past. In: Kertész András, Rákosi Csilla (eds.): New approaches to linguistic evidence. Pilot studies. [MetaLinguistica 22]. Lang, Frankfurt am Main etc., 2008, 171-197.
 • Nagy C. Katalin: Pragmatic and cognitive aspects of the research into grammaticalization. Argumentum 5, 2009, 110-127. http://argumentum.unideb.hu/2009-anyagok/NagyCK.pdf
 • Nagy C. Katalin: The pragmatics of grammaticalisation: The role of implicatures in semantic change. Journal of Historical Pragmatics 11(1), 2010, 67-95.
 • Nagy C. Katalin: The cognitive background of grammaticalization. In: Németh T. Enikő, Bibok Károly (eds.): The role of data at the semantics-pragmatics interface. [Mouton Series in Pragmatics 9]. Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 2010, 207-260.

Magyar nyelvű tudományos cikkek

 • Nagy Katalin: A pragmatika státusáról. Magyar Nyelv 101(4), 2005, 436-448. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/05-4/nagykatalin.pdf
 • Nagy Katalin: A grammatikalizációról – dinamikus megközelítésben. In: Sinkovics, Balázs (szerk.): LingDok6: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2007, 67-95. http://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok_kotetek_files/nagy_katalin.pdf
 • Nagy Katalin: Mit nyújthat a nyelvtörténet és a nyelvhasználat vizsgálata egymás számára? In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet – nyelvhasználat [Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 74]. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár/ Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007, 161-170.
 • Nagy C. Katalin: A grammatikalizáció kontextusai. Mire jó a középkori epika előadói stratégiáit tükröző perifrázisok vizsgálata? In: Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok8: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2009, 87-112. http://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok_kotetek_files/LingDok8.pdf
 • Nagy C. Katalin: A diakrón beszédaktus-kutatás egyes módszertani problémáiról. In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.): LingDok10: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2011, 155-179. http://nydi.bibl.u-szeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok_kotetek_files/LingDok10.pdf

Recenzió

 • Nagy C. Katalin: The problem of evidence in linguistics. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 18(1), 2008, 77-88. Recenzió a Martina Penke & Anette Rosenbach (eds.) (2007): What Counts as Evidence in Linguistics. The case of innateness. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 298 pp. (Benjamins Current Topics 7). c. könyvről.

Megjelenés alatt

 • Nagy C. Katalin 2010: Methods and reasoning in historical linguistics: A case study. (megjelenés alatt a MTA-DE-PTE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport zárókötetében) 

e-mailEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.