Pap Andrea

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola

Az udvariasság pragmatikai, valamint kognitív stilisztikai szempontú vizsgálatára koncentrál, különös tekintettel a szóbeli nyelvhasználatban megjelenő udvarias kifejezésmódokra. Elsősorban a bókok és az azokra adott válaszok tanulmányozására helyeződik a hangsúly, azok kulturális
dimenzióinak – magyar és olasz nyelvi korpuszon végzett – vizsgálatára. Érdeklődésem más területekre is kiterjed: a magyar mint idegen nyelv kérdésköre, kontrasztív elemzések, az olaszországi magyartanítás, a genovai nyelvjárás vizsgálata (írott nyelvi szövegekben).

honlap: http://pap-andrea.mentaschi.it/