Pap Andrea

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola

Kutatási terület
Az udvariasság pragmatikai, valamint kognitív stilisztikai szempontú vizsgálatára koncentrál, különös tekintettel a szóbeli nyelvhasználatban megjelenő udvarias kifejezésmódokra. Elsősorban a bókok és az azokra adott válaszok tanulmányozására helyeződik a hangsúly, azok kulturális dimenzióinak – magyar és olasz nyelvi korpuszon végzett – vizsgálatára. Érdeklődésem más területekre is kiterjed: a magyar mint idegen nyelv kérdésköre, kontrasztív elemzések, az olaszországi magyartanítás, a genovai nyelvjárás vizsgálata (írott nyelvi szövegekben).

Honlap
http://pap-andrea.mentaschi.it/

E-mail
andipap@gmail.com