Szili Katalin

habil. egyetemi docens
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Mint Idegen Nyelv Tanszék

kutatási területe: a beszédaktusok empirikus vizsgálata, valamint a nyelvi udvariasság. A pragmatikával foglalkozó kötete (Tetté vált szavak, 2004,Tinta Könyvkiadó) egyfelől vázolja a pragmatika főbb elméleti kérdéseit, másfelől egybegyűjti a pragmatikai és az interkulturális aspektust ötvöző, diskurzus-kiegészítő teszttel végzett elemzéseinek eredményeit. (A feldolgozott aktusok: kérés, visszautasítás, bocsánatkérés, bókra adott válasz.) Foglalkozik a pragmatika és a grammatika viszonyát érintő kérdésekkel is. E tárgykörben írott nagyobb lélegzetű tanulmányában a felszólító mód pragmatikai aspektusú értelmezésére vállalkozik (l. publikációk).

publikációkhttps://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10017532

e-mail: szili.k@t-online.hu