Nagy C. Katalin

tudományos segédmunkatárs
MTA–DE–SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

Kutatási terület
Nagy (C.) Katalin történeti pragmatikával foglalkozik, eddig elsősorban a katalán összetett múlt kialakulását vizsgálta történeti pragmatikai szempontból. Ezen kívül, (mint a debreceni és szegedi egyetem közös elméleti nyelvészeti kutatócsoportjának tagja) a történeti pragmatikai módszertan kérdéseit vizsgálja, úgymint a történeti pragmatika adatai és módszerei, különös tekintettel a kontextus szerepére és értelmezéseire a történeti pragmatikában. A jövőben a történeti beszédaktus-kutatás területén is kíván kutatásokat folytatni.

Publikációk
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10018299

E-mail
nagykati@hist.u-szeged.hu