dr. Németh T. Enikő - tudományos életrajz

Végzettség:

 • 1987: JATE BTK orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó, kitüntetéses oklevél
 • 1987. szept. 1-jétől 1990. aug. 31-ig: MTA TMB-ösztöndíj dr. Károly Sándor professzor vezetésével a JATE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén.

Nyelvtudás:

 • Orosz: felsőfokú C-típusú nyelvvizsga egy. oklevél alapján
 • Angol: középfokú C-típusú nyelvvizsga
 • Német: érettségi

Tudományos fokozat, cím:

 • A nyelvtudomány kandidátusa, 1992. Az értekezés címe: A megnyilatkozás-típussal kapcsolatos elméleti kérdések és a szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolása
 • Az MTA doktora, 2017. Az értekezés címe: Interaction between grammar and pragmatics: the case of implicit subject and direct object arguments in Hungarian language use
 • Habilitáció: SZTE, nyelvtudomány, 2016.

Munkahelyek, beosztások:

 • 1987. szept. 1-jétől 1990. aug. 31-ig: MTA TMB-ösztöndíjas a JATE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén.
 • 1990. szept. 1-jétől 1992. jún. 30-ig: tanársegéd a JATE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén.
 • 1992. július 1-jétől 1997. jún. 30-ig: adjunktus a JATE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén.
 • 1997. júl. 1-jétől: határozatlan idejű kinevezéssel docens a JATE BTK, illetve jogutódja az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén.
 • 2013. febr. 1-jétől 2013. jún. 30-ig: MTA Nyelvtudományi Intézete, határozott idejű kinevezéssel tudományos főmunkatárs Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíjon, ez idő alatt az SZTE-n fizetés nélküli szabadságon.
 • 2013. július 1-jétől 2021. június 30-ig: tanszékvezető egyetemi docens az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén.
 • 2017. szeptember 1-jétől: tanszékvezető egyetemi tanár az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén.

Tudományos munkásság:

Elnyert tudományos ösztöndíjak:

 • 1987-1990: MTA TMB-ösztöndíj
 • 1994: Soros Alapítvány ösztöndíj-támogatása, Organization in discourse c. konferencián (Turku, Finnország) való előadás
 • 2000-2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 2001: Pro Renovanda Cultura Hungaricae Tudomány az oktatásban szakalapítvány ösztöndíja
 • 2004-2007: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • 2013: Hajdú Péter Vendégkutatói Ösztöndíj, MTA Nyelvtudományi Intézete

Elnyert tudományos és szakmai díjak

 • 1987: OTDK kiemelt első díj
 • 1989: MTA fiatal kutatók számára kiírt pályázatán második díj
 • 2000: MTA Szegedi Területi Bizottsága fiatal kutatóknak kiváló munkáért díj

Részvétel előadóként hazai és nemzetközi konferenciákon

(a) hazai konferenciák: 25

 • 1987: Országos TDK Konferencia,OTDT, Pécs, A kötőszók és a beszéd-fonetikai eszközök szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatnál
 • 1992: II. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, MANYE, Szeged, A beszélt nyelvi korpuszok megnyilatkozás-példányokra tagolása
 • 1994: A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusa, Eger, . A kötőszók pragmatikai funkciójának vizsgálata
 • 1997: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III., Szeged, Implicit argumentumok pragmatikai szempontból
 • 2000: A Magyar Tudomány Napja Szegedi Konferencia, Szeged, Beszámoló tudományos tevékenységről a Fiatal kutatóknak kiváló munkáért díjhoz
 • 2000: Szimpózium A természetes nyelvekre jellemző elvek, szabályok, módszerek – komplex megközelítés c. témáról, Szeged, Implicit argumentumok a magyarban
 • 2001: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei V., Szeged, Lexikai és kontextuális információk interakciója a megnyilatkozásjelentés megalkotása során (Bibok Károllyal)
 • 2002: Kommunikációkutatás 2002., Szeged, Racionalitási és interperszonalitási elvek a kommunikációban
 • 2003: Kommunikációkutatás 2003., Szeged, Az osztenzív-következtetéses kommunikációtól a verbális kommunikációig
 • 2005: A szemantika perspektívái c. workshop, Budapest, Megjegyzések Pelyvás Péter Rendszer- vagy felhasználóközpontú grammatika c. előadásához
 • 2006: Ferdinand de Saussure és hatása – Az első száz év c. tudományos ülésszak, Budapest, Saussure és Chomsky: az „azonos” nézetek különbözősége
 • 2006: Nyelvelmélet és nyelvhasználat c. konferencia, Budapest, Grammatika és pragmatika interakciója az implicit argumentumok tükrében
 • 2006: Elméleteink 2000 körül, Szeged, A nyelvhasználat elméletei az ezredfordulón: pragmatika-szociolingvisztika-diskurzuselemzés (Fenyvesi Annával)
 • 2006: Móra Kollégiumi Előadások, Szeged, Kifelé a szemétkosárból: a pragmatika helye és kérdésfeltevései a mai nyelvészetben
 • 2007: Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasó ülései, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, Intenciók a pragmatikában: a nyelvhasználat különböző formái
 • 2009: Kutatócsoportjaink c. konferencia, Szeged, MTA-DE-PTE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoportja
 • 2011: Kerekasztal-beszélgetés a diskurzusjelölőkről, Budapest, A diskurzusjelölőkről
 • 2012: Pragmatikai kutatások Magyarországon, Budapest, Pragmatikai kutatásaim
 • 2012: Pragmatikai kutatások Magyarországon – folytatás. Kerekasztal-beszélgetés, Szeged, A pragmatika a Szegedi Tudományegyetemen
 • 2014: Pragmatika-kerekasztal, Debrecen, Beszámoló a Pragmatika Centrum működéséről
 • 2014: Debrecen University Symposium, A kulturális örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században,, Debrecen, Intenciók, nézőpontok és a nyelvhasználat társas formái
 • 2015: Pragmatika-kerekasztal, Budapest, Beszámoló a Pragmatika Centrum működéséről
 • 2016:Pragmatika-kerekasztal, Piliscsaba, Beszámoló a Pragmatika Centrum működéséről
 • 2016: Eötvös Loránd Kollégium Nyelvészeti Műhely, Szeged, A grammatika és a pragmatika interakciója az implicit argumentumok vizsgálatában
 • 2017: Pragmatika-kerekasztal, Budapest, Beszámoló a Pragmatika Centrum működéséről

(b) nemzetközi konferenciák: 18

 • 1994: International Conference on Organization in Discourse, University of Turku, Turku, Finnország, On the role of pragmatic connectives in Hungarian spoken discourses
 • 1998: 6th International Pragmatics Conference, Reims, Franciaország, Implicit arguments in Hungarian
 • 1998: 6th International Pragmatics Conference, Reims, Franciaország, Types and reasons of communicative failures: A relevance theoretical approach (Ivaskó Líviával)
 • 2000: 7th International Pragmatics Conference, Budapest, Pragmatics and the flexibility of word meaning (panel Bibok Károllyal)
 • 2000: 7th International Pragmatics Conference, Budapest, Interaction between lexical and contextual information in the interpre-tation of utterances (Bibok Károllyal)
 • 2003: Nyelvi és nyelven kívüli kommunikáció, Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, Szerbia, Osztenzió-jelhasználat-kommunikáció
 • 2005: 9th International Pragmatics Conference, Riva del Garda, Olaszország, Verbal information transmission without communicative intention
 • 2007: 10th International Pragmatics Conference, Göteborg, Svédország, Interaction between grammar and pragmatics: The case of implicit arguments, implicit predicates and co-composition in Hungarian (Bibok Károllyal)
 • 2010: 4th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication, Madrid, Spanyolország, Lexical-semantic properties and contextual factors in the use of verbs of work with implicit subject arguments in Hungarian
 • 2011: 12th International Pragmatics Conference, Manchester, Egyesült Királyság, How contextual information intrudes into grammar: subjectless weather verbs or weather verbs with implicit subject arguments in Hungarian
 • 2011: CogInfoCom Conference, Budapest, The outlines of a theory and technology of human–computer interaction as represented in the model of the HuComTech project (Hunyadi Lászlóval, Bertók Kornéllal, Szekrényes Istvánnal, Abuczki Ágnessel, Nagy Gáborral, Nagy Norberttel, Németi Péterrel, Bódog Alexával)
 • 2011: The theoretical fundamentals of human-computer interaction technologies conference,
 • DE, TÁMOP-4.2.2.-08/1/2008-2009, Debrecen, On pragmatic models of human multimodal communication
 • 2011: The theoretical fundamentals of human-computer interaction technologies conference, DE, TÁMOP-4.2.2.-08/1/2008-2009, Debrecen, Models of human multimodal communication and the human- computer interaction
 • 2011: The theoretical fundamentals of human-computer interaction technologies conference, DE, TÁMOP-4.2.2.-08/1/2008-2009, Debrecen, On the relationship between theory and data in modelling human- computer interaction
 • 2013: 19th International Congress of Linguists, Genf, Svájc, Intentions and perspectives in language use
 • 2014: 6th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication, Valetta, Málta, Theoretical and methodological issues of the research into implicit arguments in Hungarian
 • 2015: 14th International Pragmatics Conference, Antwerpen, Belgium, Linguistic and contextual clues of intentions and perspectives in social forms of
 • 2017: 15th International Pragmatics Conference, Belfast, Észak-Írország, Implicit plural pronominal objects in Hungarian language use

Konferenciaszervezés:

 • (a) hazai konferenciák: 25
 • (b) nemzetközi konferenciák: 10

Részvétel csoportos hazai és nemzetközi tudományos pályázatban témavezetőként vagy közreműködő kutatóként

 • 1994-1999: OTKA, T-17263, Igei vonzatstruktúrák a magyarban. Vez.: Kenesei István, közreműködő kutató
 • 1997-1999: FKFP 680/1997, A lexikális vonzat-szerkezet szintaxisa és szemantikája. Vez.: Kenesei István, közreműködő kutató
 • 1999-2001: OTKA, T-029590, A természetes nyelvekre jellemző szabályok, elvek, tulajdonságok - komplex megközelítés. Vez.: Maleczki Márta, közreműködő kutató
 • 2000-2001: Pro Reno-vanda Cultura Hungaricae Tudomány az oktatásban c. pályázat, témavezető
 • 2006-2011: MTA: MTA-DE-PTE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, Az evidencia problémája az elméleti nyelvészetben.Vez.: Kertész András, közreműködő kutató, a szegedi munkacsoport vezetője
 • 2009-2011: TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0015, Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai. Vez.: Hunyadi László, közreműködő kutató, 2010 októberétől a kommunikációs alprojekt vezetője
 • 2010-2012: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005, Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen. Programigazgató: Kovács Tibor, közreműködő kutató
 • 2011-2013: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012, Az SZTE Kutató-egyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával. Projektmenedzser: Buzás Norbert, közreműködő kutató
 • 2012-2016: OTKA NK 100804, Átfogó magyar nyelvtan. Vez.: Kenesei István, közreműködő kutató
 • 2012-2017: MTA: MTA-DE Elméleti Nyelvészet Kutatócsoport, Adattípusok integrációja az elméleti nyelvészetben. Vez.: Kertész András, közreműködő kutató, a szegedi munkacsoport vezetője
 • 2015.04.01.–2015.10.31.: TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002, Tudás-ipar igényeit ki-szolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban. Projektmenedzser: Gila Gyöngyi, közreműködő kutató, az SZTE BTK-n a 9 képzésfejlesztéses projekt szakmai vezetője
 • 2017.07.01.-2022.06.30.: MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészet Kutatócsoport, A divergáló evidencia az elméleti nyelvészetben. Vez.: Kertész András, közreműködő kutató, a szegedi munkacsoport vezetője
 • 2017.03.01.-2021.02.28.: EFOP-3.6.1-16-2016-00008, Nyelvhasználati és jelhasználati jellegzetességek stroke-on átesett személyeknél, különös tekintettel a diagnosztikus és rehabilitációs lehetőségekre. Vez.: Ivaskó Lívia, senior kutató

Hazai, külföldi, nemzetközi tudományos testületek, társaságok

(a) tisztségviselője

Társaság neve tisztség mettől-meddig
SZAB Nyelvtudományi Munkabizottsága titkár 1993-1999
SZAB Nyelvtudományi Munkabizottsága elnök 1999-2004
SZAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága titkár 2004-2011
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont vezető 2012-től
Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata elnök 2012-től
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága könyvfelelős 2015-től

(b) tagja 

Társaság neve tisztség mettől-meddig
International Pragmatics Association tag 1990-től
Magyar Nyelvtudományi Társaság tag 1992-től
Modern Filológiai Társaság tag 1992-től
Magyar Tudományos Akadémia Köztestület tag 1994-től
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága tag 1999-től
MTA közgyűlése nem akadémi-kus közgyűlési képviselő 2016-tól
SZTE Egyetemi Doktori Tanács póttag a nyelv-tudomány kép-viselőjeként 2016-tól
Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tag 2016-tól
SZTE BTK Professzorok Tanácsa tag 2017-től

Szakmai és hivatali vezetői megbízatások

A megbízatás megnevezése mettől meddig
Az SZTE BTK Általános Nyelvészeti TDK tanárvezetője 1990-2010
Az MTA-DE-PTE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport szegedi munkacsoportjának a vezetője 2006-2011
Az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészeti Programjának vezetője 2007-től
Az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén tanszékvezető-helyettes 2012-2013
Az MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport szegedi munkacsoportjának vezetője 2012-2017
A Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont vezetője 2012-től
Az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén tanszékvezető 2013-2021
Az MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport szegedi munkacsoportjának vezetője 2017-2022

Hazai és külföldi folyóirat és könyvsorozat szerkesztése

 • 2000-2001: Current Issues in Semantics-Pragmatics Interface (Elsevier Science Publishers, Amsterdam, London, etc.) Vol. 8. Pragmatics and the flexibility of word meaning, társszerkesztő
 • 2002-2003: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Tanulmányok a pragmatika köréből, társszerkesztő
 • 2004-től: Intercultural Pragmatics (Mouton de Gruyter, Berlin és New York), szerkesztőbizottsági tag
 • 2004-2005: Acta Linguistica Hungarica 2004/3-4., illetve 2005/1-2. összevont, pragmatika tárgyú számai, társszerkesztő
 • 2007-2009: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII., társszerkesztő
 • 2009-2010: Mouton Series in Pragmatics (Mouton de Gruyter, Berlin és New York) Vol. 9. The role of data at the semantics-pragmatics interface, társszerkesztő
 • 2011-től: Pragmatic Interfaces (London, Equinox Publishing Company), társalapító és társszerkesztő
 • 2013: Magyar Nyelv 2013/2. Pragmatikai különszáma, társszerkesztő
 • 2013-tól: Nyelvtudomány c. folyóirat, szerkesztőbizottsági tag
 • 2014-től: Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóirat, társalapító és társszerkesztő

Közreműködés tudományos fokozat, cím megszerzésében

 • MTA doktora címért benyújtott értekezés nyilvános védésén bizottsági tag: 1 alkalommal
 • PhD-/kandidátusi fokozatért benyújtott értekezés hivatalos bírálója: 3 alkalommal
 • Egyetemi doktori, PhD-/kandidátusi fokozatért benyújtott értekezés nyilvános védésén bizottsági tag: 8 alkalommal
 • Habilitációs eljárásban opponens: 2 alkalommal
 • Habilitációs eljárásban bizottsági tag: 4 alkalommal

Szakértői, bírálói tevékenységek:

 • 1992-től: Szakdolgozatok, OTDK-dolgozatok, SZAB-pályázatok bírálata.
 • 1995: Szakértői véleményezés a JATEPress felkérésére H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a XX. század elejéig c. egyetemi tankönyvének tervezetéről
 • 1995-től: Nyelvészeti OTKA-pályázatok (pályázatok elnyeréséhez, illetve lejárt pályázatok értékelése) bírálata.
 • 2001: MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya számára akadémiai nyelvészeti kutatási pályázat bírálata.
 • 2000–2001: Oktatási Minisztérium számára nyelvészeti, szociológiai NKFP-pályázatok bírálata.
 • 2006-tól: ERC-pályázatok szakértői bírálata.

Tudományos folyóiratok, könyvek számára lektori tevékenység:

Nyelvészeti tanulmányok lektorálása folyóiratok, periodikák számára:

 • Általános Nyelvészeti Tanulmányok; LingDok-kötetek; Nyelvtudományi Közlemények; Intercultural Pragmatics; Journal of Historical Pragmatics; Journal of Linguistics; Journal of Pragmatics, Lingua.

Nyelvészeti tanulmányok lektorálása külföldön megjelent könyvek és könyvsorozatok számára:

 • Németh T. Enikő (szerk.) Cognition in language use: Selected papers from the 7th International Pragmatics Conference, Vol. 1., Antwerp: International Pragmatics Association, 2001.
 • Németh T. Enikő (szerk.) Pragmatics in 2000: Selected papers from the 7th International Pragmatics Conference, Vol. 2., Antwerp: International Pragmatics Association, 2001.
 • Kenesei István és Robert M. Harnish (szerk.) Perspectives on Semantics, Pragmatics, and Discourse, Amsterdam: Benjamins, 2001.
 • Kecskés István (szerk.) Mouton Series in Pragmatics c. könyvsorozat több kötete.

Könyvtervezetek bírálata külföldi kiadó számára: Mouton de Gruyter 2011, 2012.

Speciális érdeklődési területek:

Nyelvelmélet:

 • Nyelvtan és pragmatika viszonya, interakciója.
 • Az implicit argumentumok előfordulási és azonosítási lehetőségei a magyar nyelvhasználatban.

Pragmatika:

 • A filozófiai pragmatika legújabb fejleményei.
 • Kognitív pragmatikák.
 • A nyelvhasználat elvei és a nyelvhasználat különböző formái.
 • A kommunikatív nyelvhasználat jellemzői.
 • Intenciók és perspektívák a nyelvhasználatban.

Diskurzuselemzés:

 • A beszélt nyelvi diskurzusok megnyilatkozáspéldányokra tagolása.
 • A diskurzusok pragmatikai koherenciája.
 • A diskurzusjelölők.
 • A nyelvtudomány története, különösen a XX. századi nyelvtudomány története.

Oktatási tevékenység:

 • 1987-től: Rendszeres oktatási tevékenység, előadások tartása és szemináriumok vezetése a JATE, majd jogutódja, az SZTE általános és alkalmazott nyelvészet szakos, általános nyelvészet szakos, elméleti nyelvészet szakos, majd elméleti nyelvészet MA képzésein.
 • 1992-1996: Előadások és szemináriumok tartása a JATE újságíró-képzésén.
 • 1995-től: Előadások a JATE, majd jogutódja, az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában.
 • 1997-től: Előadások a JATE, majd jogutódja, az SZTE másoddiplomás magyar szakos képzésében.
 • 2000−2002: Vendégelőadások az ELTE elméleti nyelvészet szakán és doktori programjában angol nyelven.
 • 2002: Vendégelőadások az Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comprati tanszéken Velencében Erasmus-program keretében angol nyelven.
 • 2002−2010: Előadások az SZTE pszichológia szakán, a megismerés-tudományi programban.
 • 2004: Vendégelőadások az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén testvéregyetemi oktatócsere keretében.
 • 2007-től: Előadások és szemináriumok az SZTE kommunikáció BA, MA és magyar BA, MA szakjain.

Graduális szinten:

Oktatott kurzusok (2001-től az SZTE ETR-es rendszerében is dokumentálva):

 • 1987-től: Pragmatika (bevezető) előadás (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak, BA-képzésben magyar és kommunikáció szakosoknak, ill. szabadon választható kurzusként bárkinek.
 • 1990-1995: Fonetika, fonológia előadás és szeminárium (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak)
 • 1990-1995: Terepmunka szeminárium (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak.
 • 1990-1996: Stilisztika szeminárium (2 éves újságíró-képzésben.
 • 1991-1997: Kognitív tudomány előadás (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak.
 • 1991-től: Pragmatika (haladó kurzus) előadás (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak, majd MA-képzésben elméleti nyelvészet és pszichológia szakosoknak.
 • 1991-től: Diskurzuselemzés előadás és szeminárium (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak, majd BA- és MA-képzésben magyar, elméleti nyelvészet és kommunikáció szakosoknak).
 • 1992-től: A nyelvtudomány története, ill. Irányzatok a nyelvtudomány történetében (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak, majd MA-képzésben elméleti nyelvészet, magyar és orosz szakosoknak.
 • 1996-tól: Záródolgozat, ill. szakdolgozatíró szeminárium (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak, majd BA- és MA-képzésben magyar, elméleti nyelvészet és kommunikáció szakosoknak.
 • 1997-2009: Szemantika/pragmatika előadás (osztatlan középiskolai tanári kiegészítő levelezős képzésben, Maleczki Mártával közösen, a rám eső részben.
 • 1997-2000: A XX. századi nyelvtudomány története (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak.
 • 1998–2001: Nyelvfilozófia előadás (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak.
 • 1999-től: Kutatási gyakorlat szeminárium (a régi osztatlan képzésben általános nyelvészet szakosoknak.
 • 2000-2002: Diskurzuselemzés angol nyelven (meghívott vendégkurzus az ELTE elméleti nyelvészet szakán és doktori programjában magyar és külföldi hallgatóknak).
 • 2000-2002: Pragmatika angol nyelven (meghívott vendégkurzus az ELTE elméleti nyelvészet szakán és doktori programjában magyar és külföldi hallgatóknak.
 • 2000-2002: Diskurzuselemzés angol nyelven ((meghívott vendégkurzus az ELTE elméleti nyelvészet szakán és doktori programjában magyar és külföldi hallgatóknak.
 • 2006: Kérdések a nyelv világáról–válaszok a nyelvtudományból szeminárium (BA-képzésben magyar szakosoknak, ill. szabadon választható kurzusként bárkinek, Lerch Ágnessel és Maleczki Mártával közösen, a rám eső részben): A nyelvtudomány alapkérdései. A nyelvhasználat rejtelmei. Kommunikáció, információközlés, manipuláció.
 • 2006: Bevezetés a nyelvtudományba előadás (BA-képzésben magyar szakosoknak, Lerch Ágnessel és Maleczki Mártával közösen, a rám eső részben.
 • 2007: Nyelvtechnológia: A diskurzusok rejtelmei szeminárium (BA-képzésben magyar szakosoknak, Lerch Ágnessel, a rám eső részben.
 • 2008-tól: Haladó pragmatika előadás.
 • 2008-tól: Pragmatikaelméletek előadás (MA-képzésben elméleti nyelvészet és kommunikáció szakosoknak.
 • 2008-tól: Nyelvészeti gyakorlatok szeminárium (MA-képzésben.
 • 2014-től: Témavezetői konzultáció (BA- és MA-képzésben magyar, kommunikáció és elméleti nyelvészet szakosoknak.

Tantárgy-, szakirány-, specializáció- és szakfelelősség:

Tantárgyfelelősség a régi osztatlan képzésben általános, majd elméleti nyelvészet szakon:

 • Pragmatika tantárgy: Pragmatika I. (bevezető ea.), Pragmatika II. (haladó ea.) kurzusok
 • Fonetika, fonológia tantárgy: Fonetika, fonológia I. (ea.), Fonológia, morfológia II. (ea.) kurzusok
 • Terepmunka tantárgy: Terepmunka I. (szem.), Terepmunka II. (szem.) kurzusok
 • Kognitív tudomány tantárgy: Kognitív tudomány (ea.) kurzus
 • Diskurzuselemzés tantárgy: Diskurzuselemzés I. (ea.), Diskurzuselemzés II. (szem.) kurzusok
 • A nyelvtudomány története tantárgy: A nyelvtudomány története (ea.), A XX. századi nyelvtudomány története (ea.) kurzusok
 • Kutatási gyakorlat tantárgy: Kutatási gyakorlat (szem.) kurzus

 Tantárgyfelelősség az elméleti nyelvészet MA-n:

 • Pragmatika tantárgy: Pragmatika (ea.), Haladó pragmatika (ea.), Haladó pragmatika (szem.), Pragmatikaelméletek (ea) kurzusok, Diskurzuselemzés (szem.) kurzusok
 • Nyelvészeti gyakorlat tantárgy: Nyelvészeti gyakorlat (szem.) kurzus
 • Irányzatok a nyelvtudomány történetében tantárgy: Irányzatok a nyelvtudomány történetében (ea.) kurzus

Tantárgyfelelősség a kommunikáció MA-n:

 • Pragmatika tantárgy: Haladó pragmatika (ea.), Pragmatikaelméletek (ea) kurzusok, Diskurzuselemzés (szem.) kurzusok

Tantárgyfelelősség a magyar és orosz MA-n:

 • Irányzatok a nyelvtudomány történetében tantárgy: Irányzatok a nyelvtudomány történetében (ea.) kurzus

Tantárgyfelelősség a magyar és kommunikáció BA-n:

 • Pragmatika tantárgy: Pragmatika (ea.), Diskurzuselemzés (ea.), Diskurzuselemzés (szem.) kurzusok

Tantárgyfelelősség a magyar osztatlan tanári képzésben:

 • Pragmatika és jelentés tantárgy: Pragmatika (ea.) kurzus

Szakirány (specializáció)-felelősség:

 • Elméleti nyelvészet MA-n: Pragmatika szakirány (specializáció)
 • Magyar MA-n: Általános nyelvészet szakirány (specializáció)
 • Magyar BA-n: Nyelvtechnológia szakirány (specializáció)

Szakfelelősség:

 • Elméleti nyelvészet MA

Szakdolgozat-vezetés:

 • 1997-től: 32 szakdolgozat témavezetése általános nyelvészet, elméleti nyelvészet, magyar és kommunikáció szakon

Doktori képzésben való részvétel:

 • 1995-től: A JATE Elméleti Nyelvészet Doktori Programjának alapító tagja, majd az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának megalakulása óta a doktori iskola törzstagja.
 • 2000-2002-ig: Az ELTE Elméleti Nyelvészet Doktori programjában oktató.
 • 2000-től: Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola Angol Nyelvpedagógiai Programjában témavezető.
 • 2007-től: A Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában témavezető.
 • 2007-től: Az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Programjának vezetője.

A doktori képzésben oktatott kurzusok:

 • 1995-től: Pragmatika előadás a JATE Elméleti Nyelvészet Doktori Programjában.
 • 2000-től: Pragmatika előadás az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Programjában.
 • 2000-től: Pragmatika kutatószeminárium az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Programjában.
 • 2000−2002: Pragmatika előadás és szeminárium az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Programjában angol nyelven.
 • 2000−2002: Diskurzuselemzés előadás és szeminárium az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Programjában angol nyelven.
 • 2003-tól: Pragmatika előadás az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészeti és Orosz Nyelvészeti Programjában.
 • 2008-tól: Pragmatika orientáció kurzusai: Pragmatikaelméletek előadások, Diskurzuselemzés szemináriumok az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Programjában.
 • 20017-től: Pragmatika előadás és szeminárium az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Programjában angol nyelven.

Specializáció-felelősség PhD-képzésben:

 • Pragmatika orientáció az Elméleti Nyelvészet Doktori Programban

Programfelelősség PhD-képzésben:

 • Elméleti Nyelvészet Program

PhD-témavezetés:

9 megvédett PhD-disszertáció témavezetése:

 • Ivaskó Lívia: A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen diskurzusokban. 2005., SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola.
 • Nemesi Attila László: Az alakzatok kérdése a pragmatikában. 2007., SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola.
 • Árvay Anett: The analysis of manipulation in Hungarian and American written advertising discourse. 2009., ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Suszczynska Malgorzata: Remedial work in Hungarian - A case study. 2010., SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola.
 • Schirm Anita: A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján. 2011., SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola.
 • Bódog Alexa: Az intencionalitás kérdése a kommunikatív nyelvhasználat pragmatikájában. 2012., DE Nyelvtudományi Doktori Iskola.
 • Nagy C. Katalin: A katalán „anar + főnévi igenév“ szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben. 2013., SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola.
 • Komlósi Boglárka: Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából. 2015., SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola.
 • Németh Zsuzsanna: Four repair operations in Hungarian conversations in the light of cross-linguistic examinations. 2016., SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola.

Abszolutóriumot szerzett PhD-hallgatók:

 • Bártházi Eszter, SZTE Nyelvtud. Doktori Iskola, az abszolutórium megszerzésének éve: 2011.
 • Fischer Mónika, SZTE Nyelvtud. Doktori Iskola, az abszolutórium megszerzésének éve: 2006.
 • Udvardi Anna, SZTE Nyelvtud. Doktori Iskola, az abszolutórium várható éve: 2017.

Jelenlegi témavezetettek:

 • Varga Marianna, SZTE Nyelvtud. Doktori Iskola, az abszolutórium várható éve: 2018.
 • Halász Katinka, DE Nyelvtud. Doktori Iskola, a komplex vizsga várható ideje: 2018.
 • Szabó Éva, SZTE Nyelvtud. Doktori Iskola, a komplex vizsga várható ideje: 2019.
 • Ahmad Adha, SZTE Nyelvtud. Doktori Iskola, Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, a komplex vizsga várható ideje: 2019.

Részvétel TDK-munkában:

1990-2010: Az Általános Nyelvészeti TDK tanárvezetője: felolvasások szervezése, a hallgatók OTDK-ra való felkészítése, a Kari Nyelvészeti TDK-Konferenciák szervezése.

3 TDK-dolgozat vezetése:

 • Nemesi Attila László: Benyomáskeltési stratégiák és főbb nyelvi eszközeik a mai magyar nyelvhasználatban. 1999. OTDK-Konferencia, Pécs. III. hely.
 • Bártházi Eszter: Manipulációra alkalmas nyelvi és nyelvhasználati eszközök a sajtóreklámokban. 2007. OTDK-Konferencia, Székesfehérvár.
 • Varga Marianna: A kérdések szerepe a bírósági diskurzusokban. OTDK-Konferencia, Budapest, 2. helyezés.

2009: XXIX. OTDK-Konferencia, Szeged, zsűritag a Kognitív és leíró nyelvészet, pragmatika, szövegtan c. tagozatban

2013: XXXI. OTDK-Konferencia, Debrecen, zsűrielnök a Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet c. tagozatban

 

Szeged, 2017. november 27.

 

Németh T. Enikő