dr. Németh Zsuzsanna - tudományos életrajz

Végzettség

 • 2016. PhD-fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel, a doktori értekezés címe Four repair operations in Hungarian conversations in the light of cross-linguistic examinations. A védés eredménye: 100%
 • 2014. doktori szigorlat és témavédés az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola elméleti nyelvészet alprogramjában. A szigorlat eredménye: 100%
 • 2012. abszolutórium az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola elméleti nyelvészet alprogramjában
 • 2009. angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, SZTE BTK
 • 2009. magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, SZTE BTK
 • 2009. elméleti nyelvészet speciális képzés, SZTE BTK

Nyelvtudás

 • angol (felsőfok)
 • német (középfok)

Munkatapasztalat

 • 2020 –: egyetemi adjunktus, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
 • 2017 –: tudományos munkatárs, MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport (vezető: Kertész András, azonosító szám: 05213).
 • 2013 – 2017: tudományos segédmunkatárs, MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport (vezető: Kertész András, azonosító szám: 2012TKI589)
 • 2012 – 2013: tudományos segédmunkatárs, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” című TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt keretein belül
 • 2009 – 2012: PhD-hallgató, SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola – elméleti nyelvészet alprogram

Oktatás

2010 tavaszától különböző előadások és szemináriumok tartása az SZTE BTK Általános Nyelvészeti, valamint Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén alapképzésben, ill. doktori képzésben résztvevő hallgatóknak magyar, ill. angol nyelven (Társalgáselemzés, Diskurzuselemzés, Bevezetés a nyelvtudományba, Pragmatika, Statisztikai módszerek a nyelvtudományban, A nyelvleírás alapjai, Nyelvészeti gyakorlat)

Konferencia-előadások

Nemzetközi konferenciákon

 1. Németh, Zsuzsanna 2018. Multiple self-repair in the delivery of delicate actions in Hungarian conversations. 5th International Conference on Conversation Analysis – ICCA 2018, Loughborough University, UK, 11-15 July 2018.
 2. Németh, Zsuzsanna 2018. Öö as a problem solving strategy in Hungarian conversations. 8th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication – INPRA 2018, University of Cyprus, 8-10 June 2018.
 3. Nagy C., Katalin – Zsuzsanna Németh – Enikő Németh T. 2018. Fuzzy boundaries in analyzing discourses: Merging various data analysis techniques. DiscourseNet 20: Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest, 17–19 May 2018.
 4. Németh, Zsuzsanna 2017. Repair operations as self-repair strategies in Hungarian conversations. 15th International Pragmatics Conference, Belfast, Northern Ireland, 16-21 July 2017.
 5. Németh, Zsuzsanna 2016. The possibilities of the integration of different data sources in conversation analysis. 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication – INPRA 2016, University of Split, Croatia, 10-12 June 2016.
 6. Németh, Zsuzsanna 2015. Inconsistencies in different interpretations of conversational repair. 14th International Pragmatics Conference, University of Antwerp, Belgium, 26-31 July 2015.
 7. Németh, Zsuzsanna 2014. Four repair operations in Hungarian. 6th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication, Valletta, University of Malta, 30 May-1 June 2014.
 8. Németh, Zsuzsanna 2012. Repair operations in Hungarian. 6th Lodz Symposium on New Developments in Linguistic Pragmatics, University of Łodz, Poland, 26-28 May 2012.
 9. Németh, Zsuzsanna 2011. Recycling and replacement repairs as same-turn self-repair strategies in Hungarian. Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students (CECIL’S), Piliscsaba, PPKE, 30-31 August 2011.

Hazai konferenciákon

 1. Németh T. Enikő – Nagy C. Katalin – Németh Zsuzsanna 2019. Ami a korpuszokból kimarad: rejtőzködő pragmatikai jelenségek [What is missing from the corpora: Hidden pragmatic phenomena]. Nyelvtan, diskurzus, megismerés [Grammar, discourse, cognition]. Az ELTE DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely és a Magyar Nyelvtudományi Társaság konferenciája [Conference of the ELTE DiAGram Functional Linguistic Workshop and the Hungarian Linguistics Society], ELTE BTK, Budapest, 28-29 March 2019.
 2. Németh Zsuzsanna 2018. A nemlexikális öö hang interakciós szerepének elemzése a konverzációelemzés elméleti keretében magyar nyelvű társalgásokban
  [An analysis of the interactional role of the non-lexical öö sound in Hungarian conversations in the framework of conversation analysis]. Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata [Hungarian Linguistics Society, Department of Pragmatics], ELTE, Budapest, 6 November 2018.
 3. Nagy C. Katalin – Németh Zsuzsanna – Németh T. Enikő 2018. Adatok és adatforrások integrációja a pragmatikai kutatásban: elmosódott határok [The integration of data and data sources in pragmatics research]. MTA–DE–SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport [MTA–DE–SZTE Research Group for Theoretical Linguistics], Workshop, University of Debrecen, 21 September 2018.
 4. Németh Zsuzsanna 2014. Ismétlés, csere, törlés és beszúrás mint javítási műveletek a magyarban [Recycling, replacement, aborting, and insertion as repair operations in Hungarian]. Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban [Novelties in semantic and pragmatic researches], University of Szeged (SZTE), 11 April 2014.
 5. Németh Zsuzsanna 2012. Javítási műveletek a magyarban [Repair operations in Hungarian]. VII. Kari Doktorandusz Konferencia [7th Conference for the Doctoral Students of the Faculty], University of Szeged (SZTE), 31 May 2012.
 6. Németh Zsuzsanna 2011. A javításkezdeményezés helye és a javítási műveletek a magyarban [The site of repair initiation and repair operations in Hungarian]. Nyelvészdoktoranduszok 15. Országos Konferenciája (LingDok) [15th Conference for Doctoral Students in Linguistics], University of Szeged (SZTE), 17-18 November 2011.
 7. Németh Zsuzsanna 2011. Az ismétlés és a csere mint az azonos fordulóban megvalósuló önkezdeményezett önjavítás eszközei a magyarban [Recycling and replacement as devices for same-turn self-repair in Hungarian]. Beszédkutatás 2011 [Speech Research 2011], Budapest, MTA NYTUD, 27-28 October 2011.
 8. Németh Zsuzsanna 2011. Az ismétlés és a csere mint az azonos fordulóban megvalósuló önkezdeményezett önjavítás eszközei a magyarban [Recycling and replacement as devices for same-turn self-repair in Hungarian]. VI. Kari Doktorandusz Konferencia [6th Conference for the Doctoral Students of the Faculty], University of Szeged (SZTE), 1 June 2011.
 9. Németh Zsuzsanna 2010. A társalgás szerkezete [The structure of conversation]. Az SZTE BTK Doktori Iskolái Tudományos Fórum [Scientific Forum for SZTE Doctoral Schools], Szeged, SZAB, 12 October 2010.

Elnyert pályázatok 

 1. 2017. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj [Scholarship for Young Talents of the Nation] – Emberi Erőforrások Minisztériuma [Hungarian Ministry of Human Capacities]
 2. 2017. Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat [Youth International Conference Grant] – MTA [Hungarian Academy of Sciences]
 3. 2015. Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat [Youth International Conference Grant] – MTA [Hungarian Academy of Sciences]