dr. Maleczki Márta - tudományos életrajz

EGYETEMI TANULMÁNYOK:

 • 1973-75: Eötvös Loránd Tudományegyetem, magyar-latin szak, alapszigorlatok
 • 1975-78: József Attila Tudományegyetem, magyar-finnugor szak, diploma

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK:

 • 1983: egyetemi doktor
 • 1993: a nyelvtudomány kandidátusa

OKTATÁS:

 • 1979- :József Attila Tudományegyetem, Általános Nyelvészeti Tanszék
 • 1979-83: gyakornok, tudományos segédmunkatárs
 • 1983-85: tanársegéd
 • 1986-94: adjunktus
 • 1994- docens

Tanított kurzusok:

Magyar szakosoknak:

Bevezetés a nyelvtudományba, Szemantika, Szintaxis szeminárium

Általános nyelvészet szakosoknak:

Absztrakt algebrai és logikai alapfogalmak, Nyelv és logika, Szemantikai problémák, Szemantikaelméletek, A nyelvleírás elmélete, Szemantika specializáció, Nem-transzformációs szintaxisok, Kategoriális nyelvtanok

Doktoranduszoknak:

Kategoriális nyelvtanok, Szemantika

VEZETŐI FUNKCIÓK, TESTÜLETI TAGSÁGOK:

JATE Bölcsészettudományi Kar:

 • 1990-96: a Kari Tanács tagja
 • 1992-93: megbízott oktatási dékánhelyettes

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékcsoport:

 • 1990-92: tanszékcsoportvezető-helyettes

Általános Nyelvészeti Tanszék:

 • 1991-93: megbízott tanszékvezető
 • 1994- : tanszékvezető

NYELVVIZSGÁK:

 • 1980: angol középfokú állami nyelvvizsga
 • 1983: német középfokú állami nyelvvizsga

SIKERES PÁLYÁZATOK:

 • 1992-93: Pro Renovanda Cultura (Tudomány az oktatásban).
 • 1998-2001: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 1998: Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat (Az általános nyelvészet szak fejlesztése).
 • 1999-2001: OTKA (A természetes nyelvekre jellemző szabályok, elvek és modellek tulajdonságai - komplex megközelítés), száma T 029590.