Nyelvtechnológia BA specializáció - hálóterv

A NYELVTECHNOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓ ÓRA-, VIZSGA- ÉS KREDITTERVE

Érvényes a 2018-ban vagy az után kezdő hallgatókra.

Kód Tantárgyak koll/gyj Kredit Státusz
K/V
Javasolt
szemeszter
NYTECH-01 A nyelvleírás alapjai k 4 K 3.
NYTECH-02 Nyelv és logika gyj 3 K 3.
NYTECH-03 Fonetika, fonológia k 4 K 3.
NYTECH-04 Szintaktikai alapfogalmak k 3 K 3.
NYTECH-05 Magyar mondattan k 4 K 4.
NYTECH-06 Statisztikai módszerek a nyelvtudományban gyj 4 K 4.
NYTECH-07 Pragmatika k 3 K 4.
NYTECH-08 Mesterséges intelligencia gyj 3 K 4.
NYTECH-09 Számítógépes nyelvészet gyj 3 K 5.
NYTECH-10 Szemantika k 4 K 5.
NYTECH-11 Diskurzuselemzés gyj 4 K 5.
NYTECH-12 Társalgáselemzés gyj 4 K 6.
NYTECH-13 Kognitív tudomány gyj 4 K 6.
NYTECH-14 Terepmunka gyj 3 K 6.
NYTECH-NYS Nyelvészeti stúdiumok gyj/k 2-4 SZV  

A nyelvtechnológia specializáció elvégzéséhez a 14 kötelező tárgyat kell teljesíteni.

Azok a nyelvtechnológia specializációs hallgatók, akik előzetesen teljesítettek nyelvtechnológiás kurzusokat, a rendes képzésük során nem tudják még egyszer felvenni a már más tantárgyi kóddal teljesített kurzust. Ehelyett a tárgy elvégzését a 0 kredites „előzetes kurzusteljesítés” kiegészítéssel ellátott kurzusokat tudják felvenni, amire automatikusan megkapják az aláírást. Az emiatt hiányzó kreditjeiket a szabadon választható „nyelvészeti stúdiumok” kurzusokon szerezhetik meg. A nyelvészeti stúdiumok a NYTECH-NYS kezdetű tantárgykódokat kapják. Többféle nyelvészeti stúdiumot hirdetünk meg:

  • Az Általános Nyelvészeti Tanszék oktatói minden félévben meghirdetnek témavezetői konzultációkat, amelyen a hallgatók saját kutatásaikhoz kaphatnak támogatást.
  • Alkalmanként egyedi tematikájú kurzusok kerülnek meghirdetésre.
  • A BTK társtanszékeinek a kurzuskínálatában megtalálható nyelvi (pl. finn, észt, egyéb uráli nyelv, török, egyéb altáji nyelv, latin, görög, katalán, baszk) vagy nyelvészeti kurzusokat is lehet teljesíteni. Ezekhez a kurzusokhoz a kurzus oktatójának és az Általános Nyelvészeti Tanszéknek a jóváhagyása is szükséges. Ilyen kurzusokhoz a nyelvészeti stúdiumok tantárgyi kódját csak hallgatói kérésre rendeljük hozzá. Ilyen módon azonban csak olyan kurzusok elfogadhatóak, amelyek a hallgató alapszakján nem számítanak be.
  • A Coursera for SZTE programnak köszönhetően az egyetem hallgatói térítésmentesen hozzáférnek a Coursera teljes kurzuskínálatához. A Coursera kínálatából nyelvészeti stúdiumként elfogadunk olyan kurzusokat, amelyek a nyelvtudománnyal vagy a nyelvfeldolgozással kapcsolatosak, illetve a nyelvészethez interdiszciplinárisan kötődnek. A Coursera kurzusokhoz konzultációk nem kapcsolódnak, a kurzusok elvégzése teljes mértékben önálló munkát igényel. A kurzusok elvégzését a Coursera által kiadott oklevél igazolja, a hallgatók ez alapján kapnak kreditet az egyetemi tanulmányi rendszerben meghirdetett és fölvett kurzusukra. A Coursera kurzusok felvételéhez az Általános Nyelvészeti Tanszék előzetes jóváhagyása szükséges.

Az Általános Nyelvészeti Tanszék által gondozott képzések hálótervekkel, a tanszék által meghirdetett kurzusokkal kapcsolatos kérdésekben Szécsényi Tiborhoz lehet fordulni.