Nyelvtechnológia BA specializáció - hálóterv

 

A NYELVTECHNOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓ ÓRA-, VIZSGA- ÉS KREDITTERVE
Kód Tantárgyak koll/gyj Kredit Státusz
K/V
Javasolt
szemeszter
NYTECH-01 A nyelvleírás alapjai k 4 K 3.
NYTECH-02 Nyelv és logika gyj 3 K 3.
NYTECH-03 Fonetika, fonológia k 4 K 3.
NYTECH-04 Szintaktikai alapfogalmak k 3 K 3.
NYTECH-05 Magyar mondattan k 4 K 4.
NYTECH-06 Statisztikai módszerek a nyelvtudományban gyj 4 K 4.
NYTECH-07 Pragmatika k 3 K 4.
NYTECH-08 Mesterséges intelligencia gyj 3 K 4.
NYTECH-09 Számítógépes nyelvészet gyj 3 K 5.
NYTECH-10 Szemantika k 4 K 5.
NYTECH-11 Diskurzuselemzés gyj 4 K 5.
NYTECH-12 Társalgáselemzés gyj 4 K 6.
NYTECH-13 Kognitív tudomány gyj 4 K 6.
NYTECH-14 Terepmunka gyj 3 K 6.
NYTECH-NYS Nyelvészeti stúdiumok gyj/k 2-4 SZV  

A nyelvtechnológia specializáció elvégzéséhez a 14 kötelező tárgyat kell teljesíteni. Aki korábban más tantárgyi kóddal, más képzésben teljesített egy-egy tárgyat, az a nulla kredites, X-es kódú kurzus (pl. NYTECH-01X) felvételével igazolhatja a kurzus korábban teljesítését. Az így kieső krediteket a Nyelvészeti stúdiumok tantárgyhoz félévente meghírdetésre kerülő különböző kurzusokkal lehet pótolni.