Nyelvtechnológia BA specializáció (2018-ig) - hálóterv

A NYELVTECHNOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓ ÓRA-, VIZSGA- ÉS KREDITTERVE 

Érvényes az egyetemi tanulmányikat 2018 előtt kezdő hallgatókra.

Tantárgykód Tantárgyak koll/gyj Kredit Státusz
K/KV/SZV
Javasolt
szemeszter
NYTE001-1 A nyelvleírás alapjai 1. k 4 K 3.
NYTE003-1 Nyelv és logika gyj 3 K 3.
NYTE004 Fonetika, fonológia k 3 K 3.
NYTE006-1 Szintaktikai alapfogalmak k 4 K 3.
NYTE001-2 A nyelvleírás alapjai 2. gyj 4 K 4.
NYTE003-2 Nyelv és logika 2. k 3 K 4.
NYTE006-2 Magyar mondattan k 4 K 4.
NYTE007 Bevezetés a formális szemantikába k 4 K 4.
NYTE008 Pragmatika k 3 K 4.
NYTE10-1 Számítógépes nyelvészet gyj 3 K 5.
NYTE016-1 Diskurzuselemzés 1. k 2 KV 5.
NYTE013-1 Társalgáselemzés 1. k 2 KV 5.
NYTE10-2 Mesterséges intelligencia gyj 2 KV 6.
NYTE016-2 Diskurzuselemzés 2. gyj 2 KV 6.
NYTE013-2 Társalgáselemzés 2. gyj 2 KV 6.
NYTE014 Kognitív tudomány gyj 3 K 6.
NYTE017 Terepmunka gyj 2 KV 6.
NYTE018 Formális szemantika k 4 K 6.
NYTE019 Nyelvészeti stúdiumok gyj/k 2-4 SZV

A nyelvtechnológia specializáció elvégzéséhez a kötelező tárgyakon túl négy darab kétkredites kötelezően választható tárgyat kell teljesíteni. 

Az Általános Nyelvészeti Tanszék által gondozott képzések hálótervekkel, a tanszék által meghirdetett kurzusokkal kapcsolatos kérdésekben Szécsényi Tiborhoz lehet fordulni.