Program

Szeprakonf2019

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

2019. április 12.

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, kari konferenciaterem

Program

9:50–10:00 Megnyitó

10:00–10:25 Szalai Andrea (MTA NYTI)
"A férfira mondott átok/eskü erősebb": Pragmatikai szerep és társadalmi nem a romani interakcióban

10:25–11:50 Somodi Júlia (KRE)
Értékelés a magyar és japán nyelvű recenziókban

10:50–11:00 szünet

11:00–11:25 Gyuris Beáta (MTA NYTI, Bécsi Egyetem)
A talán diskurzuspartikula a kérdésekben

11:25–11:50 Szécsényi Tibor – Gyulai Lívia (SZTE)
Aszemantikus kompozicionalitás és az igekötő-ige szerkezetek kompozicionalitása

11:50–12:15 Molnár Cecília Sarolta (MTA NYTI)
Pragmatikai kísérletek a magyar utókérdésekről

12:15–14:00 ebédszünet

14:00–14:25 Horváth Péter (ELTE)
Episztemikus és evidenciális inferencia kauzális cselekvések nyelvi megjelenítésében

14:25–14:50 Varga Mónika (MTA NYTI)
Az evidencialitás kifejezéseiről boszorkányperekben: következtetés, értékelés és újraértékelés

14:50–15:15 Laczkó Krisztina (ELTE)
A diskurzusdeixis mint a metapragmatikai tudatosság kifejezője

15:15–15:40 Stemler Kitti Réka – Szente Gábor (PTE)
"Nem ám [...], hát mikor a [...]?" Két diskurzusjelölő Petőfi prózai műveiben

15:40–15:50 szünet

15:50–16:15 Simon Gábor – Kugler Nóra (ELTE)
Igei és igenévi konstruálás korpuszalapú vizsgálata – a lát és a látó példája

16:15–16:40 Turi Gergő (PPKE, MTA NYTI)
Az univerzális kvantor extra-tág hatókörének kísérletes vizsgálata

16:40–17:05 Paolo Driussi (Udinei Egyetem)
A magyar mondatszerkezet pragmatikai pillérei