Program

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

2017. április 28.

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, kari konferenciaterem

Program

9:50–10:00 Megnyitó

10:00–10:25 Szücs Márta – Babarczy Anna (BME)
A metapragmatikai tudatosság hatása az irónia és a megtévesztés felismerésére óvodáskorban slides

10:25–10:50 Árvay Anett – Rishika Kashyap (SZTE)
Meggyőzés és manipuláció indiai sajtóreklámokban slides

10:50–11:15 Szerdi Ilona (Selye János Egyetem)
A lexikális jelentésviszonyok tanítása multimediális szövegekkel slides jeny-mini

11:15–11:25 szünet

11:25–11:50 Szabó Veronika (PTE) – Schirm Anita (SZTE) – Gocsál Ákos (PTE)
A hát diskurzusjelölő prozódiai sajátosságai a SZÖSZI két interjújában

11:50–12:15 Alberti Gábor – Szeteli Anna (PTE)
Szemafor hát! slides

12:15–12:40 Szente Gábor (PTE)
Tehát a hát hátha Petőfinél is... A hát diskurzusjelölő Petőfi 1846 előtti prózai műveiben és a János vitézben

12:40–14:00 ebédszünet

14:00–14:25 Viszket Anita (PTE)
Névelőhasználat tulajdonneves szerkezetekben slides

14:25–14:50 Farkas Judit – Alberti Gábor (PTE)
A kontrasztív topik inverzhatóköri rejtélye – ami nincs is slides

14:50–15:15 Tóth Enikő – Csatár Péter (DE)
Kísérletes adatok az azonosító és az információs fókusz interpretációjához slides

15:15–15:25 szünet

15:25–15:50 Nagy C. Katalin (MTA-DE)
Metafora és metonímia a grammatikalizációs jelentésváltozásban slides

15:50–16:15 Molnár Cecília Sarolta (MTA NYTI)
Még nem unalmas, ugye? Még egyszer az ugye partikula kérdőmondati használatairól

16:15–16:40 Simon Gábor (MTA, ELTE)
Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai: nyelvtan- és korpuszvezérelt vizsgálat slides

16:40–16:50 szünet

16:50–17:15 Sipos Mária (MTA NYTI)
A szinjai hanti tăχa 'hely' funkciói  jeny-mini

17:15–17:40 Szalai Andrea (MTA NYTI)
Viszonyulásjelzés és kapcsolati munka: A kicsinyítés (meta)pragmatikája a romani interakcióban

17:40–18:05 Hámori Ágnes (MTA NYTI)
A nevetés mint háttércsatorna-jelzés, kontextualizációs utasítás és a perspektivizáció eszköze slides

facebook: https://www.facebook.com/events/1291544584292373