Program

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

2016. április 22.

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, kari konferenciaterem

Program

10:50–11:00 megnyitó

11:00–11:25 Ivaskó Lívia, Tóth Alinka, Papp Melinda (SZTE)
A megnevezési képesség felmérésének dilemmái kognitív nyelvészeti nézőpontból

11:25–11:50 Bagi Anita (SZTE)
Spontánbeszéd-elemzések három pszichiátriai kórképben

11:50–12:15 Varga Mónika (ELTE, MTA NYTI)
Az hol az haragrúl írsz – Metapragmatikai jelzésekről középmagyar levelekben slides

12:15–12:40 Molnár Cecília Sarolta (MTA NYTI)
Ugye melyik szabály alól ne találnánk kivételt? slides jeny-mini

12:40–14:20 ebéd

14:20–14:45 Koczogh Helga (DE)
Az udvariasság és (in)direktség viszonya az egyet nem értés kifejezésében slides jeny-mini

14:45–15:10 Domonkosi Ágnes (EKF Eger)
Nézőpont és attitűddeixis slides

15:10–15:35 Kuna Ágnes (PPKE-MTA, KRE)
A meggyőzés pragmatikai modellje slides

15:35–15:50 szünet

15:50–16:15 Farkas Judit (MTA NYTI), Alberti Gábor (PTE)
Általánosítások a potenciális magyar birtokszóváltozatokra vonatkozóan slides jeny-mini

16:15–16:40 Gyuris Beáta (MTA NYTI)
A tagadószót tartalmazó eldöntendő kérdő mondatok jelentéséhez jeny-mini

16:40–17:05 Wagner-Nagy Beáta (University of Hamburg), Szeverényi Sándor (SZTE)
Információ státusz és perspektivizáció: A beszélt nyelvi nganaszan korpusz annotációs problémáiról, különös tekintettel az idézési stratégiákra