Program

Szeprakonf2018-b

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

2018. április 27.

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, kari konferenciaterem

Program

9:50–10:00 Megnyitó

10:00–10:25 Dömötör Éva (PPKE)
A főnévvel egyeztetett mutató névmás konstrukciós megközelítésben slides

10:25–10:50 Viszket Anita (PTE)
A névelő szerepe a birtokos szerkezetekben slides

10:50–11:15 Kovács Viktória (SZTE)
Mennyire elérhetőek az antecedensek? Névmási visszautalások vizsgálata az elérhetőségi elmélet alapján slides

11:15–11:25 szünet

11:25–11:50 Dér Csilla (KRE)
A véleményjelölők udvariassági szerepéről slides

11:50–12:15 Árvay Anett – Kovács Margit (SZTE)
A tegezés és a magázás használata és a metapragmatikai tudatosság magyar anyanyelvűek és magyar mint idegen nyelv tanulók körében

12:15–12:40 Nagy C. Katalin (MTA–DE–SZTE)
Történeti beszédaktus-kutatás: udvarias direktívák a középkori katalánban slides

12:40–14:00 ebédszünet

14:00–14:25 Kocsis Zsuzsanna (ELTE)
Kora újkori női identitás formálódása a levelezések tükrében slides

14:25–14:50 Szeteli Anna – Alberti Gábor – Kleiber Judit – Kárpáti Eszter (PTE)
Lehetséges lehetséges világaink slides

14:50–15:15 Nemesi Attila László (PPKE)
A humor relevanciája

15:15–15:40 Kárpáti Eszter – Szeteli Anna (PTE)
Parancsolsz? Mondattípus, illokúciós aktus, perlokúciós hatás slides

15:40–15:50 szünet

15:50–16:15 Tóth Enikő (DE)
Ez vagy az? Egy produkciós kísérlet eredményei slides

16:15–16:40 Babarczy Anna – Szücs Márta – Balázs Andrea (BME)
Az irónia és a hazugság kommunikatív komponenseinek felismerése 5-10 éves korban

16:40–17:05 Kugler Nóra (ELTE)
A poláris kontraszt, a prototipikus antonimák kognitív nyelvészeti vizsgálatának megalapozása slides

facebook: https://www.facebook.com/events/151621762204282