Program

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

2014. április 11.

9:45 megnyitó,
9:50 Büky László megemlékezése Károly Sándorról

10:00-10:25 Szabó M. Helga: Szinonímia, homonímia és hiponímia a magyar jelnyelvben
10:25-10:50 Bibok Károly: Az eszköz és az alany váltakozása lexikai-pragmatikai keretben
10:50-11:15 Szeverényi Sándor: Hiányosan dokumentált nyelvek relevanciája a lexikai szemantikai kutatásokban, avagy meddig ér a nganaszan takaró?

szünet 11:15-11:35

11:35-12:00 Tóth Katalin: A be igekötő jelentései Nyitragerencsér nyelvjárásában
12:00-12:25 Kovács Gábor: Narratívák és ideológiák online metanyelvi diskurzusban
12:25-12:50 Tátrai Szilárd: Narratív fikciók referenciális értelmezésének funkcionális pragmatikai megközelítése
12:50-13:15 Laczkó Krisztina: A metapragmatikai tudatosság mintázata a történetelbeszélésben

ebédszünet 13:15-14:30

14:30-14:55 Alberti Gábor és Kleiber Judit: Elmés diskurzusreprezentáció
14:55-15:20 Tóth Enikő és Csatár Péter: A mutató névmások indexikális használatát befolyásoló tényezők a magyarban
15:20-15:45 Balázs Patrícia – Kemény Ferenc – Ivaskó Lívia: Konvencionális és újszerű metaforák megértése kamaszoknál
15:45-16:10 Németh Zsuzsanna: Ismétlés, csere, törlés és beszúrás mint javítási műveletek a magyarban

szünet 16:10-16:30

16:30-16:55 Szalai Andrea: Az átokhasználat pragmatikája
16:55-17:20 Nagy C. Katalin: Kontextus(ok) a történeti pragmatikai kutatásban
17:20-17:45 Komlósi Boglárka: Az irónia szocio-kognitív modellje szemantikai-pragmatikai perspektívából