Program

SZEPRAKONF2022 szfelh

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

2022. április 29.

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, kari konferenciaterem

A 100 éves Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke,
a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata
konferenciája

 

Program

9:30 megnyitó

9:40-11:10 első szekció

 • Szeverényi Sándor (SZTE): Idéző szerkezetek és evidenciális rendszerek közötti összefüggésekről
 • Csontos Nóra (KGRE): Perspektivizáció, perspektiváltság, idézés
 • Mohay Zsuzsanna (ELKH-NYK): Az evidencialitás jelölésének módjai az -á/-é jeles múlt idő használatában Bethlen Miklós önéletírásában
 • Varga Mónika (ELKH-NYK): Alkalmas ideig gyötörve: Pragmatikai markerek funkcióinak alakulásáról 16-18. századi regiszterekben

11:10-11:30 szünet

11:30-13:00 második szekció

 • Brdar-Szabó Rita – Simon Gábor (ELTE): Megszemélyesítő metonímiák – metonimikus megszemélyesítések
 • Galac Ádám (ELTE): A látás, hallás és szaglás érzeteinek megszemélyesítő konceptualizációi magyar és angol nyelvben: empirikus vizsgálat
 • Roskó Mira (ELTE): A főnévi jelzők kérdőíves vizsgálata
 • Virovec Viktória (DE): Mi is az a kellesz? – Egy empirikus kutatás eredményei

13:00-14:00 ebédszünet

14:00-15:30 harmadik szekció

 • Udvardi Anna (SE): Miért nem a feltett kérdésre válaszolnak a betegek?
 • Molnár Cecília Sarolta (ELKH-NYK): „Kimegy a térképből... Kimegy a térképből?"
 • Gyuris Beáta (ELKH-NYK): Nem-e?
 • Grotics Orsolya – Farkas Judit  Alberti Gábor (PTE): Minek? Miért?! Mit?!

15:30-15:50 szünet

15:50-17:20 negyedik szekció

 • Nagy Julianna (Krakkó, Jagelló Egyetem): A lírai én konstrukciója
 • Dér Csilla Ilona (KGRE): A hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatok konstrukciós szemantikai osztályozása és problémái
 • Rákosi György (DE): Visszaható névmások és koreferencia a magyarban
 • Maleczki Márta (SZTE): A produktív szerkezetekben előforduló puszta köznévi argumentumok szemantikai tulajdonságai

17:20-17:30 zárszó