Elméleti nyelvészet MA - felvételi követelmények

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:

  • magyar alapképzési szak nyelvtechnológia szakiránnyal
  • szabad bölcsész alapképzési szak elméleti nyelvészet szakiránnyal

A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények:

az alább meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe mindazok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az SZTE Bölcsészettudományi Karának kreditátviteli bizottsága elfogad.

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen olyan specializáció, amely 

  1. legalább 50 kredit értékű, és
  2. a korábbi tanulmányai szerint a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia szakirányának vagy a szabad bölcsész alapképzési szak elméleti nyelvészet szakirányának nyelvészeti ismeretköreiből áll. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alább felsorolt ismeretkörökben legalább 19 kredittel rendelkezzen a hallgató:
  • Bevezető fonológia (min. 4 kredit)
  • Bevezető szintaxis (min. 4 kredit)
  • Matematikai és logikai alapismeretek (min. 3 kredit)
  • Bevezető formális szemantika (min. 4 kredit)
  • Bevezető pragmatika vagy A nyelvleírás alapjai vagy Terepmunka vagy Számítógépes nyelvészet (min. 4 kredit)

Az 50 kredithez – a legalább 19 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az SzTE BTK tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.