Elméleti nyelvészet MA - szakdolgozati követelmények

A szakdolgozat formai és tartalmi követelményei az SZTE elméleti nyelvészet mesterszakán

Szakdolgozat és záróvizsga

A szakdolgozat beadása a kari szabályozásnak megfelelően a záróvizsgára bocsáthatóságnak a feltétele. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. A hallgató legkésőbb a záróvizsga előtt egy héttel megkapja témavezetőjének és egy szakértő opponensnek a véleményét osztályzatra vonatkozó javaslattal, valamint a záróvizsgán felteendő kérdésekkel. A hallgató ennek alapján előre felkészülhet a záróvizsgán felteendő kérdésekre. Ezen kívül a vizsgáztató bizottság (amelynek nem szükségszerűen tagja sem a témavezető, sem az opponens) további kérdéseket is feltehet mind a szakdolgozattal kapcsolatban, mind azzal a szűkebb tudományterülettel kapcsolatban, amelyhez a szakdolgozat témája kötődik.

A szakdolgozattal kapcsolatos formai követelmények

A szakdolgozatnak meg kell felelnie a szokásos bölcsészkari követelményeknek.
A szakdolgozat a tudományos esszéírás általános formai követelményei szerint kell, hogy elkészüljön szerkezeti felépítését, az értekezés stílusát, az idézetek, utalások, jegyzetapparátus és bibliográfia használatát stb. illetően.
A szakdolgozatban be kell tartani az idézés és az utalás általános szabályait. Idézeteket idézőjelek közé téve, az idézet pontos helyét megadva kell közölni. Ha egy gondolatot nem szó szerint idézünk, akkor is meg kell adni a forrást.
Terjedelem: minimum 30, maximum 50 oldal (bibliográfia és függelékek nélkül számítva), 12 pontos karakterekkel, másfeles sorközzel, a szokásos margókkal.
Az elkészült szakdolgozatokat - a modulóra feltöltött változaton kívül - két nyomtatott összefűzött példányban el ell juttatni a tanszéki adminisztrátornak (Gábor Éva) vagy az Általános Nyelvészeti Tanszékre, legkésőbb a kari szabályzatban rögzített időpontig, ezenkívül egy elektronikus példányt (pdf) elküldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. CD-re kiírt változat nem szükséges.

A szakdolgozattal kapcsolatos tartalmi követelmények

  1. Témaválasztás. A szakdolgozat tartalmának összhangban kell lennie a címválasztással (témaválasztással). A témaválasztásnak a vizsgált területen relevánsnak kell lennie.
  2. A szakirodalom felhasználása. Mértékadó és a témához kapcsolódó magyar és idegen nyelvű publikációkat egyaránt fel kell dolgozni a szakdolgozatban.
  3. A kutatási eredmények tartalma. A szakdolgozatnak tanúsítania kell a hallgatónak legalább egy elsajátított elemzési technikában való jártasságát. A szakdolgozatnak konkrét elméleti állítás(ok) érvényességére (igazolására vagy cáfolatára) kell vonatkoznia, és egy jól körülhatárolt kérdés(kör)t kell megvizsgálnia. A szakdolgozatban bemutatott kutatást önállóan megfogalmazott kérdésfelvetések keretében kell lefolytatni.