Nyelvelmélet specializáció

A szakirány elmélyült ismereteket ad a különféle kurrens nyelvészeti elméletek és az egyes nyelvészeti részdiszciplínák és nyelvészeti elméletek kutatási módszertanainak körében, valamint specializált ismereteket az egyik nyelvészeti részdiszciplína területén.

A hallgatók képessé válnak magas színvonalú kutatás végzésére az egyik nyelvészeti részdiszciplína területén, valamint ismeretek és kutatási eredmények bemutatásának és megvitatásának képessége szakmai fórumokon. Alkalmassá válnak doktori tanulmányok folytatására az egyik nyelvészeti részdiszciplína területén.

A szakirány elvégzéséhez összesen legalább 36 kreditet kell teljesíteni a következő kurzusokból, ebből 24-et a kötelezően választhatók közül. A kurzusok 4 kreditesek.

Kötelezően választható kurzusok (min 24 kredit)

 • ELMNY-301 Nyelvfilozófia Szeminárium
 • ELMNY-302 Fonológiaelméletek Szeminárium
 • ELMNY-303 Szintaxiselméletek Szeminárium
 • ELMNY-3041 Szemantikaelméletek Előadás
 • ELMNY-3042 Szemantikai problémák Előadás
 • ELMNY-305 Pragmatikaelméletek Előadás
 • ELMNY-311 A formális nyelvek elmélete Szeminárium
 • ELMNY-312 Számítógépes lexikon Szeminárium
 • ELMNY-313 Számítógépes fonológia és morfológia Szeminárium
 • ELMNY-314 Számítógépes szintaxis Szeminárium
 • ELMNY-315 Számítógépes szemantika Szeminárium
 • ELMNY-316 Ember-gép kommunikáció Szeminárium

Szabadon választható kurzusok

 • ELMNY-306 Lexikai pragmatika Szeminárium
 • ELMNY-307 Diskurzuselemzés Szeminárium
 • ELMNY-308 Társalgáselemzés Szeminárium
 • ELMNY-309 Terepmunka Szeminárium
 • ELMNY-3101 Neuropragmatika 1. Szeminárium
 • ELMNY-3102 Neuropragmatika 2. Szeminárium
 • ELMNY-317 Korpusznyelvészet Szeminárium
 • ELMNY-3181 Objektumorientált programozás - JAVA Szeminárium (2 kredit)
 • ELMNY-3182 Logikai programozás - Prolog Szeminárium (2 kredit)
 • ELMNY-319 Nyelvtechnológiai módszerek Szeminárium
 • ELMNY-320 Gépi tanulás Szeminárium
 • ELMNY-321 Neurolingvisztika 1. Szeminárium
 • ELMNY-321x Neurolingvisztika 2. Szeminárium
 • ELMNY-322 Patolingvisztika Szeminárium
 • ELMNY-323 Pszicholingvisztika Előadás
 • ELMNY-324 Általános nyelvtörténet Előadás
 • ELMNY-325 Valamely nyelv szerkezete Előadás
 • ELMNY-326 Szociolingvisztika Előadás
 • ELMNY-327 Nyelvtipológia Szeminárium

Az Általános Nyelvészeti Tanszék által gondozott képzések hálótervekkel, a tanszék által meghirdetett kurzusokkal kapcsolatos kérdésekben Szécsényi Tiborhoz lehet fordulni.