Általános Nyelvészeti Tanszék

  Szegedi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar


Elméleti nyelvészet MA - Nyelvelmélet szakirány

A szakirány elmélyült ismereteket ad a különféle kurrens nyelvészeti elméletek és az egyes nyelvészeti részdiszciplínák és nyelvészeti elméletek kutatási módszertanainak körében, valamint specializált ismereteket az egyik nyelvészeti részdiszciplína területén.

A hallgatók képessé válnak magas színvonalú kutatás végzésére az egyik nyelvészeti részdiszciplína területén, valamint ismeretek és kutatási eredmények bemutatásának és megvitatásának képessége szakmai fórumokon. Alkalmassá válnak doktori tanulmányok folytatására az egyik nyelvészeti részdiszciplína területén.