Elméleti nyelvészet MA - hálóterv

Az elméleti nyelvészet mesterszakos képzés alapozó tárgyakra és szakmai törzsanyagra, valamint differenciált szakmai ismeretekre válik szét a következő kreditarányok szerint:

Alapozó tárgyak: 32 kredit

Tantárgy neve Félév és heti óraszám A kurzus típusa Kredit
1 2 3 4
köt. ELMNY-11 Logika 2       ea. 4
köt. ELMNY-12 Fonológia 2       ea. 4
köt. ELMNY-13 Szintaxis 2       ea. 4
kötv: 1db ELMNY-141 Szemantika   2     ea. 4
ELMNY-142 Reprezentációelméletek   2     ea. 4
köt. ELMNY-15 Pragmatika 2       ea. 4
köt. ELMNY-16 Bevezetés a számítógépes nyelvfeldolgozásba 2       szem. 4
köt. ELMNY-171 Nyelvészeti gyakorlat 1. 2       szem. 4
köt. ELMNY-172 Nyelvészeti gyakorlat 2.   2     szem. 4

Szakmai törzsanyag: 46 kredit

Tantárgy neve Félév és heti óraszám A kurzus típusa Kredit
 1 2 3 4
kötv: 4db     ELMNY-21 Haladó fonológia   2     ea. 4
ELMNY-22 Morfológia   2     ea. 4
ELMNY-23 Haladó szintaxis   2     ea. 4
ELMNY-24 Haladó szemantika   2     ea. 4
ELMNY-25  Haladó pragmatika   2     ea. 4
köt. ELMNY-26 A nyelvtudomány irányzatai       2 ea. 3
köt.  ELMNY-27  A nyelvleírás elmélete       2 szem. 3
köt.  ELMNY-28 Szakmai gyakorlat       4 gyak. 4
köt.  ELMNY-291  Szakdolgozatíró szeminárium 1.     2   szem. 10
köt.  ELMNY-292 Szakdolgozatíró szeminárium 2.       2 szem. 10

Differenciált szakmai ismeretek: 36 kredit (9 kurzus): a szakirányoknál részletezve

Az Általános Nyelvészeti Tanszék által gondozott képzések hálótervekkel, a tanszék által meghirdetett kurzusokkal kapcsolatos kérdésekben Szécsényi Tiborhoz lehet fordulni.