Számítógépes nyelvészet specializáció

Főbb szakterületek

 • számítógépes reprezentációk a nyelvészeti részdiszciplínáknak megfelelően,
 • számítógépes alkalmazások a nyelvtechnológia részterületeinek megfelelően,
 • nyelvi adatbázisok, korpuszok létrehozása és használata.

A specializáció által biztosított sajátos szakmai kompetenciák

Tudás:

 • elmélyült ismeretek a nyelvtechnológia különféle területein,
 • tájékozottság több programozási nyelvben,
 • specializált ismeretek egyes nyelvészeti részdiszciplínák eredményeinek számítógépes alkalmazása területén.

Képesség:

 • képesség innovatív nyelvtechnológiai projektekben való részvételre,
 • ismereteik és innovációs eredmények bemutatásának és megvitatásának képessége szakmai fórumokon,
 • alkalmasság doktori tanulmányok folytatására a nyelvtechnológia területén,
 • kiemelkedő problémamegoldó képesség,
 • kiváló absztrakciós és elemző készségek.

Attitűd:

 • tudományos érvelésre való elkötelezettség,
 • kritikára és önkritikára való hajlandóság,
 • nyitottság és elhivatottság szakterülete fejlődésének követésére, valamint új szakterületek ismereteinek elsajátítására.

Autonómia és felelősségvállalás:

 • önállóan képesek bonyolultabb problémák azonosítására, innovatív kérdések megfogalmazására a nyelvtechnológia területén.

A szakirány elvégzéséhez összesen legalább 36 kreditet kell teljesíteni a következő kurzusokból, ebből legalább 24-et a kötelező vagy kötelezően választhatók közül. A kurzusok 4 kreditesek.

Kötelező kurzusok

 • ELMNY-3181 Objektumorientált programozás - JAVA Szeminárium (2 kredit)
 • ELMNY-3182 Logikai programozás - Prolog Szeminárium (2 kredit)

Kötelezően választható kurzusok (min 24 kredit)

 • ELMNY-311 A formális nyelvek elmélete Szeminárium
 • ELMNY-312 Számítógépes lexikon Szeminárium
 • ELMNY-313 Számítógépes fonológia és morfológia Szeminárium
 • ELMNY-314 Számítógépes szintaxis Szeminárium
 • ELMNY-315 Számítógépes szemantika Szeminárium
 • ELMNY-316 Ember-gép kommunikáció Szeminárium
 • ELMNY-317 Korpusznyelvészet Szeminárium
 • ELMNY-319 Nyelvtechnológiai módszerek Szeminárium
 • ELMNY-320 Gépi tanulás Szeminárium

 

Szabadon választható kurzusok

 • ELMNY-301 Nyelvfilozófia Szeminárium
 • ELMNY-302 Fonológiaelméletek Szeminárium
 • ELMNY-303 Szintaxiselméletek Szeminárium
 • ELMNY-3041 Szemantikaelméletek Előadás
 • ELMNY-3042 Szemantikai problémák Előadás
 • ELMNY-305 Pragmatikaelméletek Előadás
 • ELMNY-306 Lexikai pragmatika Szeminárium
 • ELMNY-307 Diskurzuselemzés Szeminárium
 • ELMNY-308 Társalgáselemzés Szeminárium
 • ELMNY-309 Terepmunka Szeminárium
 • ELMNY-3101 Neuropragmatika 1. Szeminárium
 • ELMNY-3102 Neuropragmatika 2. Szeminárium
 • ELMNY-321 Neurolingvisztika 1. Szeminárium
 • ELMNY-321x Neurolingvisztika 2. Szeminárium
 • ELMNY-322 Patolingvisztika Szeminárium
 • ELMNY-323 Pszicholingvisztika Előadás
 • ELMNY-324 Általános nyelvtörténet Előadás
 • ELMNY-325 Valamely nyelv szerkezete Előadás
 • ELMNY-326 Szociolingvisztika Előadás
 • ELMNY-327 Nyelvtipológia Szeminárium

Az Általános Nyelvészeti Tanszék által gondozott képzések hálótervekkel, a tanszék által meghirdetett kurzusokkal kapcsolatos kérdésekben Szécsényi Tiborhoz lehet fordulni.