Általános Nyelvészeti Tanszék

  Szegedi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar


Elméleti nyelvészet MA - Számítógépes nyelvészet specializáció

Főbb szakerületek:

 • számítógépes reprezentációk a nyelvészeti részdiszciplínáknak megfelelően,
 • számítógépes alkalmazások a nyelvtechnológia részterületeinek megfelelően,
 • nyelvi adatbázisok, korpuszok létrehozása és használata.

A specializáció által bizítosított sajátos szakmai kompetenciák:

Tudás:

 • elmélyült ismeretek a nyelvtechnológia különféle területein,
 • tájékozottság több programozási nyelvben,
 • specializált ismeretek egyes nyelvészeti részdiszciplínák eredményeinek számítógépes alkalmazása területén.

Képesség:

 • képesség innovatív nyelvtechnológiai projektekben való részvételre,
 • ismereteik és innovációs eredmények bemutatásának és megvitatásának képessége szakmai fórumokon,
 • alkalmasság doktori tanulmányok folytatására a nyelvtechnológia területén,
 • kiemelkedő problémamegoldó képesség,
 • kiváló absztrakciós és elemző készségek.

Attitűd:

 • tudományos érvelésre való elkötelezettség,
 • kritikára és önkritikára való hajlandóság,
 • nyitottság és elhivatottság szakterülete fejlődésének követésére, valamint új szakterületek ismereteinek elsajítására.

Autonómia és felelősségvállalás:

 • önállóan képesek bonyolultabb problémák azonosítására, innovatív kérdések megfogalmazására a nyelvtechnológia területén.