Általános Nyelvészeti Tanszék

  Szegedi Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar


Elméleti nyelvészet MA - Pragmatika szakirány

Főbb szakerületek:

 • pragmatika
 • szemantika
 • diskurzus- és társalgáselemzés

A specializáció által biztosított sajátos szakmai kompetenciák:

Tudás:

 • elmélyült ismeretek a pragmatika szakterületein,
 • tájékozottság a pragmatika részterületeihez tartozó kutatási módszerekben,
 • specializált ismeretek a pragmatika szakirány egyik szakterületén.

Képesség:

 • képesség magas színvonalú kutatás végzésére az egyik pragmatikai részdiszciplína területén,
 • ismeretek és kutatási eredmények bemutatásának és megvitatásának képessége szakmai fórumokon,
 • képesség innovatív pragmatikai témájú projektekben való részvételre,
 • képesség a pragmatikai tudás gyakorlati alkalmazására,
 • alkalmasság doktori tanulmányok folytatására a specializáció egyik részdiszciplínájának területén,
 • problémamegoldó képesség,
 • absztrakciós és elemző készség.

Attitűd:

 • tudományos érvelésre való elkötelezettség,
 • kritikára és önkritikára való hajlandóság,
 • nyitottság és elhivatottság szakterülete fejlődésének követésére, valamint új szakterületek ismereteinek elsajítására.

Autonómia és felelősségvállalás:

 • önállóan képesek problémák azonosítására, innovatív kérdések megfogalmazására legalább egy pragmatikai részdiszciplína területén.